IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1

Rozhranie softvéru CAD/CAM

Aktuálne údaje korpusu a kovaní pre váš softvér

Na uľahčenie projektovania a konštruovania nábytku s výrobkami značky Blum úzko spolupracujeme s dodávateľmi softvéru CAD/CAM. Dodávatelia uvedení v zozname vám umožnia veľmi jednoducho naprojektovať kovania Blum. Naši softvéroví partneri integrujú údaje kovaní značky Blum rôznou formou:

  • konfigurátora kovaní značky Blum, integrovaným v softvéri;

  • rozhrania BXF, cez ktoré prenesiete výsledky projektovania z konfigurátora korpusu alebo výrobku do softvéru CAD;

  • knižnice kovaní Blum, obsahujúcej všetky údaje CAD, buď ako jednotlivé výrobky, alebo ako celé aplikácie Blum;

Vyberte si poskytovateľa softvéru CAD/CAM zo zoznamu a zistite, ako sú do softvéru integrované údaje spoločnosti Blum.

 

V softvéri bez integrovaných údajov CAD/CAM od spoločnosti Blum jednoducho využite našu bezplatnú dátovú službu CAD/CAM. Štandardizované údaje sa do vášho softvéru dajú importovať.

 

Vaše výhody

  • Znížte chybovosť pri projekte. Riešenia kovaní po kontrole na kolízie, vrátane kusovníkov, údajov kovaní a dielov z dreva vám v tom pomôžu

  • Šetrite čas. Údaje kovaní sú pripravené na spracovanie

  • Vždy používajte aktuálne údaje. Nové kovania bude vo vašom softvéri okamžite k dispozícii.

Ďalšie informácie našich softvérových partneroch

Kontaktná osoba

Ak máte otázky týkajúce sa tejto služby, obráťte sa na Kontaktná osoba Prípadne použite nasledujúci kontaktný formulár.

IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1