VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Rozhranie pre softvér partnerov

Údaje korpusu a kovaní pre váš softvér CAD/CAM

Na uľahčenie projektovania a konštruovania nábytku s výrobkami značky Blum úzko spolupracujeme s našimi softvérovými partnermi v odbore CAD/CAM. Pre softvér, ktorý nemá integrované žiadne údaje CAD/CAM firmy Blum vám ponúkame možnosť zriadenia rozhrania do konfigurátora výrobkov resp. konfigurátora korpusu/DYNAPLAN. Takto možno optimálne využiť výhody oboch programov.

Výhody pre stolárov

  • Zníženie chybovosti vďaka prevzatiu riešení kovaní po kolíznej kontrole, vrátane kusovníkov, údajov kovaní a dielov z dreva

  • Časovo úsporné projektovanie bez manuálneho importu a polohovania jednotlivých údajov CAD

  • Konfigurátor výrobkov resp. konfigurátor korpusu/DYNAPLAN ako praktický doplnok pri projektovaní nábytku s kovaniami Blum

Výhody pre dodávateľa softvéru

  • Podpora pri zriaďovaní rozhrania – s podporou štandardných formátov údajov a rozsiahlymi dokumentáciami

  • Vždy aktuálne údaje od firmy Blum

  • Ďalší argument pre softvér CAD/CAM

Rozhranie CAD/CAM v DYNAPLANe

So softvérom na projektovanie korpusov DYNAPLAN nájdete rýchlo a jednoducho vhodné kovanie Blum pre váš nábytok.
Pomocou rozhrania CAD/CAM si môžete vymieňať projektovacie údaje medzi DYNAPLAN a vaším projektovacím softvérom.

 Viac informácií o DYNAPLAN

Prehľad obsahu a funkcií

Softvérový partner

Naši softvéroví partneri integrovali údaje kovaní Blum priamo do svojho softvéru CAD/CAM alebo umožňujú prevzatie týchto údajov.

Export BXF

Stlačením gombíka sa údaje korpusu a kovaní z konfigurátora výrobkov resp. konfigurátora korpusov/DYNAPLAN exportujú do príslušného programu CAD.

Prevzatie údajov korpusov a kovaní

Komplexne naprojektovaný korpus vrátane údajov kovaní a miest vŕtaní sa dá importovať do programu CAD a ďalej spracovávať.

Ako funguje rozhranie CAD/CAM?

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner ARDIS

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera ARDIS.

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner AutoCAD

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera AutoCAD.

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Bazissoft

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera Bazissoft

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Bricsys

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera Bricsys

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner cabinet vision

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera cabinet vision.

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner CAD+T

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera CAD+T

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner cadwork

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera cadwork

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Ecru (PRO100)

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera Ecru (PRO100)

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Horatec

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera Horatec

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner IBS

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera IBS

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Imos

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera Imos

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner PaletteCAD

Tento film ukazuje používanie rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera PaletteCAD

Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner SketchUp

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera SketchUp.

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner SolidWorks

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera SolidWorks

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner TopSolid

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera TopSolid

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Truncad

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera Truncad

Rozhranie DYNAPLAN Softvérový partner Vectorworks

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera Vectorworks

DYNAPLAN pre softvérového partnera HOMAG

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera HOMAG

Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Swiss all CAD

Tento film ukazuje výňatky z používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera Swiss all CAD.

Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Point Line

Tento film ukazuje príklady používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera Point Line.

Rozhranie DYNAPLAN: Softvérový partner Eficad

Tento film ukazuje príklady používania rozhrania DYNAPLAN pre softvérového partnera Point Eficad so softvérom Swood.

Odkiaľ získam softvér rozhrania?

Rozhranie CAD/CAM funguje inak v každom partnerskom programe.
Možné varianty rozhrania:

  • Rozhranie je už integrované vo vašom softvéri CAD-/CAM. S otázkami na funkciu sa obráťte na vašu individuálnu kontaktnú osobu výrobcu softvéru.

  • Rozhranie si vyžaduje inštaláciu ďalšieho softvéru do vášho súčasného softvéru CAD/CAM. Inštalačné súbory dostanete od vašej individuálnej kontaktnej osoby výrobcu softvéru.

  • Používatelia aplikácií AutoCAD a SolidWorks si môžu prevziať rozhranie po inštalácii DYNAPLAN priamo zo sekcie aktualizácií DYNAPLAN (okrem AutoCAD LT a študentskej verzie)Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2