VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Rozhranie pre softvér partnerov

Údaje korpusu a kovaní pre váš softvér CAD/CAM

Na uľahčenie projektovania a konštruovania nábytku s výrobkami značky Blum úzko spolupracujeme s našimi softvérovými partnermi v odbore CAD/CAM. Pre softvér, ktorý nemá integrované žiadne údaje CAD/CAM firmy Blum vám ponúkame možnosť zriadenia rozhrania do konfigurátora výrobkov resp. konfigurátora korpusu/DYNAPLAN. Takto možno optimálne využiť výhody oboch programov.

Výhody pre stolárov

  • Zníženie chybovosti vďaka prevzatiu riešení kovaní po kolíznej kontrole, vrátane kusovníkov, údajov kovaní a dielov z dreva

  • Časovo úsporné projektovanie bez manuálneho importu a polohovania jednotlivých údajov CAD

  • Konfigurátor výrobkov resp. konfigurátor korpusu/DYNAPLAN ako praktický doplnok pri projektovaní nábytku s kovaniami Blum

Výhody pre dodávateľa softvéru

  • Podpora pri zriaďovaní rozhrania – s podporou štandardných formátov údajov a rozsiahlymi dokumentáciami

  • Vždy aktuálne údaje od firmy Blum

  • Ďalší argument pre softvér CAD/CAM

Rozhranie CAD/CAM v DYNAPLANe

So softvérom na projektovanie korpusov DYNAPLAN nájdete rýchlo a jednoducho vhodné kovanie Blum pre váš nábytok.
Pomocou rozhrania CAD/CAM si môžete vymieňať projektovacie údaje medzi DYNAPLAN a vaším projektovacím softvérom.

 Viac informácií o DYNAPLAN

Prehľad obsahu a funkcií

Softvérový partner

Naši softvéroví partneri integrovali údaje kovaní Blum priamo do svojho softvéru CAD/CAM alebo umožňujú prevzatie týchto údajov.

Export BXF

Stlačením gombíka sa údaje korpusu a kovaní z konfigurátora výrobkov resp. konfigurátora korpusov/DYNAPLAN exportujú do príslušného programu CAD.

Prevzatie údajov korpusov a kovaní

Komplexne naprojektovaný korpus vrátane údajov kovaní a miest vŕtaní sa dá importovať do programu CAD a ďalej spracovávať.

Ako funguje rozhranie CAD/CAM?

Aplikačné video portálu E-SERVICES

Tento aplikačný film hovorí o funkčných možnostiach obnoveného portálu E-SERVICES – o oblasti prihlasovania a registrácie, o zmene osobných údajov a kontaktných osôb.

Dátové služby CAD/CAM Film o používaní

Toto video ukazuje funkčné možnosti a funkciu vyhľadávania pri použití dátových služieb CAD/CAM. Ukazuje, ako nájsť údaje 3D CAD vyhľadávaním podľa jednotlivých výrobkov a ako získať kompletné balíky údajov 3D a 2D zo skupín výrobkov firmy Blum.

Dátové služby CAD/CAM Imidžový film

Imidžový film o dátových službách CAD/CAM

Odkiaľ získam softvér rozhrania?

Rozhranie CAD/CAM funguje inak v každom partnerskom programe.
Možné varianty rozhrania:

  • Rozhranie je už integrované vo vašom softvéri CAD-/CAM. S otázkami na funkciu sa obráťte na vašu individuálnu kontaktnú osobu výrobcu softvéru.

  • Rozhranie si vyžaduje inštaláciu ďalšieho softvéru do vášho súčasného softvéru CAD/CAM. Inštalačné súbory dostanete od vašej individuálnej kontaktnej osoby výrobcu softvéru.

  • Používatelia aplikácií AutoCAD a SolidWorks si môžu prevziať rozhranie po inštalácii DYNAPLAN priamo zo sekcie aktualizácií DYNAPLAN (okrem AutoCAD LT a študentskej verzie)Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2