ME190977_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Učňovská príprava vo firme Blum

Vzdelávanie a odborná príprava je viac ako zodpovednosť – je to budúcnosť

Mnohí naši zamestnanci začínali pred rokmi ako učni. Absolvovali impozantnú životnú dráhu, rovnako ako firma Blum. Každý z nich svojou angažovanosťou, vedomosťami a zručnosťami prispel k tomu, že sa z našej kováčskej dielne stala spoločnosť pôsobiaca v medzinárodnom meradle. Mladí ľudia, ktorých dnes prijímame za učňov, sú zárukou našej budúcnosti a svojím know-how a odhodlaním prispievajú k tomu, že spoločnosť Blum môže v závodoch vo Vorarlbersku vyrábať kovania pre zákazníkov na celom svete.

Lehrlinge_aktuell

Aktuálne údaje


410

učňov na celom svete
FirstSpirit_1583486504041Ausbildung

Už viac ako


50 rokov

pripravuje firma Blum učňov
FirstSpirit_1583486504041Ausgebildete

Viac ako


1.800

učňov vychoval Blum

Firma Blum realizuje prípravu v rôznych technických učňovských profesiách.

V súčasnosti absolvuje vzdelávanie a odbornú prípravu vo firme Blum viac ako 360 učňov

Viac ako 60 % absolventov učňovskej prípravy pracuje vo firme Blum aj dnes

Individuálna starostlivosť a výučba v malých tímoch – svoje vedomosti odovzdáva ďalej viac ako 100 majstrov odborného výcviku

Po základnej príprave prichádzajú mladí ľudia do odborných oddelení, kde sa učia priamo od odborníkov

ME190977_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1