ME190977_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Príprava učňov vo firme Blum

Vzdelávanie a odborná príprava je viac ako zodpovednosť – je to budúcnosť

Mnohí naši zamestnanci začínali pred rokmi ako učni. Absolvovali impozantnú životnú dráhu, rovnako ako firma Blum. Každý z nich svojou angažovanosťou, vedomosťami a zručnosťami prispel k tomu, že sa z našej kováčskej dielne stala spoločnosť pôsobiaca v medzinárodnom meradle. Mladí ľudia, ktorých dnes prijímame za učňov, sú zárukou našej budúcnosti a svojím know-how a odhodlaním prispievajú k tomu, že spoločnosť Blum môže zo závodov vo Vorarlbersku vyrábať kovania pre zákazníkov na celom svete.

Lehrlinge_aktuell

Aktuálne údaje


400

učňov na celom svete
Icon_Ausbildung

Už viac ako


50 rokov

pripravuje firma Blum učňov
Icon_Ausgebildete

viac ako


1970

učňov vychovala firma Blum

Firma Blum realizuje prípravu v rôznych technických učňovských profesiách.

V súčasnosti absolvuje vzdelávanie a odbornú prípravu vo firme Blum približne 400 učňov

Viac ako 60 % absolventov učňovskej prípravy pracuje aj dnes vo firme Blum

Individuálna starostlivosť a výučba v malých tímoch – viac ako 100 majstrov odborného výcviku odovzdáva svoje vedomosti

Po základnej príprave odchádzajú mladí ľudia na odborné oddelenia, kde sa učia priamo od odborníkov

ME190977_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1