IMG2443_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Služba Údaje výrobkov

Integrovanie údajov kovaní Blum bez chýb a vysokých nárokov na čas.

So službou údajov o výrobkoch poskytujeme našim softvérovým partnerom údaje o kovaní Blum ako komplexný balíček na integrovanie do vášho softvéru. Po jednorazovej integrácii už softvér bude obsahovať údaje všetkých bežných kovaní značky Blum, ktoré používateľ potrebuje. Pravidelné aktualizácie overených údajov zabezpečujú aktuálnosť.

Priebežné náklady našich softvérových partnerov pri získavaní a uchovávaní údajov výrobkov firmy Blum môžu byť touto službou dlhodobo významne znížené.

Výhody pre dodávateľa softvéru

  • Aktuálne, bezchybné a úplné údaje priamo od výrobcu kovania

  • Zníženie náročnosti zberu, zadávania a údržby údajov integráciou komplexných balíkov výrobkov

  • Možnosť integrácie inovácií Blum v predstihu od uvedenia na trh

  • Ďalší argument predaja pre váš softvér

Výhody pre stolárov

  • Priame využitie rozsiahlych údajov kovaní Blum vo zvyčajnom softvéri

  • Predchádzanie chýb pri projektovaní vďaka úplným a výrobcom skontrolovaným údajom o výrobkoch

  • Optimálna podpora od projektovania až po prenos údajov do výroby

IMG2443_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1