LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Politika kvality

Neustálym vývojom našich postupov zvyšujeme kvalitu našich výrobkov a služieb. Chceme tak zabezpečiť dlhodobú prosperitu našej spoločnosti.

Zameranie na zákazníkov

Našimi výrobkami, službami a postupmi sa snažíme o tvorbu hodnoty a úžitku pre našich zákazníkov. Snažíme sa nadchnúť zákazníkov i partnerov našimi predstavami o výkonnosti, inováciách a kvalite a spoločne ich rozvíjať.

Inovácia

Naše inovácie musia vznikať na základe aktívnej a osobnej angažovanosti v oblasti potrieb našich zákazníkov. Platí to rovnako pre naše výrobky, služby i postupy. Znalosti a skúsenosti, ktoré na tomto základe získavame, tvoria základ našej kvality – po celú dobu životnosti nábytku. ​

Neustále zlepšovanie

Túžba neustále optimalizovať dosiahnuté a prekonávať existujúce hranice – tá nás poháňa dopredu. Základom neustáleho zlepšovania našich postupov, a tým aj našich výsledkov, je otvorená spätná väzba od zákazníkov a partnerov. ​

Zameranie na zamestnancov

Úspech našej spoločnosti je v podstate determinovaný identifikáciou a motiváciou našich zamestnancov. Atmosféra vzájomnej dôvery a otvoreného dialógu by nám mala pomôcť pri najlepšom možnom rozvíjaní schopnosti. Každý zamestnanec prispieva svojim konaním ku kvalite firmy Blum a zaväzuje sa uplatňovať ju. ​

LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1