ME176486_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Vŕtacie a zarážacie stroje

Precízne vŕtanie a zalisovanie kovaní

Naše široké spektrum vŕtačiek a strojov na osadzovanie kovaní ponúka správne riešenie každej bežnej požiadavky. Rýchla príprava a jednoduchá obsluha zabezpečuje racionálne spracovanie všetkých kovaní značky Blum.

MINIPRESS top

S MINIPRESS top vyvŕtate všetky zvislé i horizontálne vŕtania. V kombinácii s EASYSTICK sa automaticky vypočítajú presné miesta vŕtania a pravítko, ako aj vŕtacie sane, sa samočinne vystavia do správnej polohy.

 Ďalšie informácie

MINIPRESS P: špecialista

Pri MINIPRESS P ste sa rozhodli pre špecialistu. Jediným nastavením MINIPRESS P máte rýchlo a jednoducho nadefinované často sa opakujúce vŕtacie či zarážacie schémy.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

Prednosti v skratke

  • Vertikálne vŕtanie a zalisovanie kovaní

  • Nastavenie rozmerov vŕtania pomocou vretena

  • Pneumatický posuv

VAB0339_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Pomocou otočného vretena sa potrebný zavŕtavací rozmer dá vopred nastaviť.

Ansicht_Bohrkopf_MINIPRESSP

Montáž bez použitia náradia: 9-vretenová vŕtacia hlavica na vŕtanie skupín otvorov v rastri 32 mm a 8-vretenová vŕtacia hlavica na spracovanie čela a korpusových vedení

VAB0338_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Využitím otočnej viacvrtákovej vŕtacej hlavice sa dajú rozličné vŕtacie schémy pre nábytkové kovania nastaviť rýchlo, precízne a bez použitia náradia.

VAB0321_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

MINIPRESS P umožňuje jednoduché a racionálne osadzovanie nábytkových kovaní Blum.

MINIPRESS M mobilná

S MINIPRESS M ponúka Blum kompaktného pomocníka pre vŕtacie a zarážacie práce. MINIPRESS M vám poskytne podporu pri manuálnom spracovávaní našich produktov či už v dielni alebo aj priamo na mieste u zákazníka.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

Prednosti v skratke

  • Vertikálne vŕtanie a zalisovanie kovaní

  • Manuálny posuv pri vŕtaní a nasadzovaní

VAB0318_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Pomocou nastavovacej skrutky sa dá precízne nastaviť hĺbka vŕtania.

VAB0319_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Presné nastavenie vŕtacích rozmerov sa fixuje pomocou upínacej páky.

VAB0408_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Precízne spracovanie: 9-vretenová vŕtacia hlavica na skupiny otvorov v rastri 32 mm a 8-vretenová vŕtacia hlavica na kovania na čelá a korpusové lišty

VAB0317_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

K docieleniu precízneho vŕtania sa páka manuálne stláča smerom dolu.

ME176486_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1