ME176486_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Vŕtacie a zarážacie stroje

Precízne vŕtanie a zarážanie kovaní

Naša široká ponuka vŕtacích a zarážacích strojov zaisťuje správne riešenie pri každej bežnej situácii spracovania. Rýchla príprava a jednoduchá obsluha zaručujú efektívne spracovanie všetkých kovaní Blum.

MINIPRESS top

Náš inovatívny vŕtací a zarážací stroj je ideálny pre všetky   zvislé a  vodorovné vŕtania do korpusov, dverí a čiel. Pracuje efektívne a presne, ľahko sa nastavuje bez náradia a jednoducho sa obsluhuje – bez potrebnej prítomnosti odborného personálu. Výbava s EASYSTICK je dokonalým pomocníkom.
Viac o MINIPRESS top sa dozviete tu.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

MINIPRESS P

Vďaka nášmu špeciálnemu pneumatickému stroju MINIPRESS P je vŕtanie otvorov a zarážanie kovania jednoduché a rýchle. Často opakujúce sa pracovné úkony, sú po nastavení stroja, vykonávané efektívne a presne. Aj k MINIPRESS P je možné doplniť EASYSTICKna automatické nastavenie pozícií dorazov.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

Výhody v skratke

  • Zvislé vŕtanie a zarážanie kovaní

  • Nastavenie rozmerov vŕtania pomocou dorazu

  • Pneumatický posuv

VAB0339_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Pomocou otočného dorazu sa potrebná vzdialenosť vŕtania dá vopred nastaviť.

Ansicht_Bohrkopf_MINIPRESSP

Montáž bez použitia náradia: 9-vretenová vŕtacia hlava na vŕtanie skupín otvorov v rastri 32 mm a 8-vretenová vŕtacia hlava na spracovanie čiel a korpusov

VAB0338_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Využitím otočnej viacvretenovej vŕtacej hlavy sa dajú rozličné vŕtacie obrazce nastaviť rýchlo, precízne a bez použitia náradia.

VAB0321_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

MINIPRESS P umožňuje jednoduché a efektívne zarážanie nábytkových kovaní Blum.

MINIPRESS M

S MINIPRESS M ponúka Blum kompaktného pomocníka pre vŕtacie a zarážacie práce. MINIPRESS M vám poskytuje podporu pri manuálnom spracovávaní našich produktov v dielni alebo aj priamo u zákazníka.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

Výhody v skratke

  • Zvislé vŕtanie a zarážanie kovaní

  • Manuálny posuv pri vŕtaní a zarážaní

VAB0318_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Pomocou otočného dorazu sa dá presne nastaviť hĺbka vŕtania.

VAB0319_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Presné nastavenie rozmeru vŕtania sa zaistí pomocou upínacej páky.

VAB0408_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Presné spracovanie: 9-vretenová vŕtacia hlava na skupiny otvorov v rastri 32 mm a 8-vretenová vŕtacia hlava na kovania na čiel a korpusov

VAB0317_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Na docielenie presného vŕtania sa páka manuálne stláča smerom dolu.

ME176486_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1