Blum_IMG0704

Využívanie zdrojov

Našimi hlavnými prioritami sú inovácie, normy kvality a zlepšovanie: netýka sa to len výrobkov a výrobných postupov, ale aj využívania zdrojov a uzatvárania cyklov. Prihliadame na celý životný cyklus od obstarávania až po čo najkompletnejšiu recykláciu. Pri vývoji našich výrobkov kladieme dôraz na efektívne využívanie surovín. V našich procesoch dbáme na efektívne využívanie zdrojov a usilujeme sa čo najmenej zaťažovať životné prostredie.

Na úrovni EÚ sa od roku 2019 uplatňuje „Európska zelená dohoda“, ktorej cieľom je vytvorenie obehového hospodárstvo. Aj my k tomu prispievame a už desaťročia realizujeme uzavreté cykly s rôznymi opatreniami.

Elektrina z vodnej energie vo všetkých závodoch vo Vorarlbergu.

Od roku 2018 čerpáme všetku elektrickú energiu pre všetkých 8 závodov vo Vorarlbersku výlučne z rakúskych vodných elektrární. Ako spoločnosť sme si zámerne vybrali túto formu – vodnú energiu, pretože emisie CO2 na 1 kW sú mnohonásobne nižšie ako naše predchádzajúce nákupy elektriny. Týmto prechodom sme dokázali znížiť celkovú stopu CO2 našej spoločnosti o viac ako 40 %: to zodpovedá 15 000 letom z Viedne do New Yorku alebo vzdialenosť 95 000 000 km s automobilom strednej triedy. Preto sme sa vedome rozhodli pre tento typ elektrického napájania.

Diaľkové vykurovanie v Dornbirne

Od začiatku roka 2020 získavame energiu na vykurovanie našich závodov 7 a 8 v Dornbirne systémom ústredného kúrenia z bezprostredného susedstva. Vďaka výmenníku tepla už nepotrebujeme fosílne palivá. Práve naopak, v prípade prebytku môžeme teplo dodať do siete a poskytnúť ho tak ostatným spotrebiteľom. Ušetrili sme tak 160 ton CO2, čo zodpovedá ročnej spotrebe viac ako 25 domácností.

Rekuperácia tepla vo výrobe

Už roky sa spoliehame na rekuperáciu tepla v našich ventilačných systémoch, z ktorých je 95 % vybavených príslušnými systémami. Neustále optimalizujeme aj stupeň využitia odpadového tepla z výroby stlačeného vzduchu. Takto šetríme viac ako 15 200 megawatthodín energie. Celkovo sa tak ušetrí 2,26 milióna m³ zemného plynu, čo zodpovedá spotrebe plynu na vykurovanie 1614 rodinných domov. Do siete diaľkového vykurovania dodávame ďalších 430 MWh.

Uzavretý kolobeh zinku

Na výrobu niektorých dielov našich výrobkov používame zinok. Postup výroby primárneho zinku je náročný na energiu a CO2, preto sme vyvinuli kolobeh efektívneho využitia zdrojov: Zinkové vysokotlakové výlisky vraciame priamo do strojov alebo ich roztavíme v našej pretavovacej peci. Z tohto materiálu opäť odlievame nové polotovary, takže vraciame späť do procesu v priemere 85 % odpadového materiálu. Interná recyklácia má okrem šetrenia zdrojov aj tú výhodu, že zinkový odpad sa nemusí prepravovať a je rýchlejšie opäť k dispozícii. Zvyšný materiál – približne 70 ton ročne – nemôžeme sami recyklovať kvôli znečisteniu. Tento odpad spracováva náš recyklačný partner a dodávateľ, ktorý uplatňuje najprísnejšie environmentálne normy na opätovnú výrobu vysokokvalitného zinku. Odtiaľ získavame aj naše suroviny. Takto vzniká interne a v spolupráci s našim externým partnerom uzavretý kolobeh zinku z hľadiska udržateľnosti.

Blum_IMG0704