Blum_IMG0704

Využívanie zdrojov

Našimi hlavnými prioritami sú inovácie, normy kvality a zlepšovanie: netýka sa to len výrobkov a výrobných postupov, ale aj využívania zdrojov a uzatvárania cyklov. Prihliadame na celý životný cyklus od obstarávania až po čo najkompletnejšiu recykláciu. Pri vývoji našich výrobkov kladieme dôraz na efektívne využívanie surovín. V našich procesoch dbáme na efektívne využívanie zdrojov a usilujeme sa čo najmenej zaťažovať životné prostredie.

Blum_IMG0704