1940

História

Od roku 1952 v pohybe

Meno Blum je synonymom inovatívnych výrobkov, angažovaných spolupracovníkov a pôsobenia na medzinárodných trhoch. 1. marca 1952 založil Julius Blum svoju firmu a vyprodukoval svoj prvý výrobok: Ozuby na konských podkovách. Dnes patríme medzi popredných svetových výrobcov nábytkových kovaní.

1952

Založenie spoločnosti Juliusom Blumom

1. marca 1952 zakladá svoj podnik Julius Blum, vyučený kováč-podkovár. Jeho prvým výrobkom boli ozuby na podkovách, na protišmykovú ochranu konských podkov proti šmyku.

1956

Slávnostný výkop Závodu 1

V Höchste sa buduje veľká hala (dnes Závod 1) s rozlohou 660 m² a 8 sústružníckymi automatmi.

1958

Prvé nábytkové kovanie

Blum vyrába svoje prvé nábytkové kovanie: ANUBA na dvere, okná a nábytok. Prvý učeň začína svoju učňovskú prípravu.

1964

Prvý záves značky Blum

Začiatok výroby skrytých nábytkových závesov.

1965

Prvé exportné obchody

Prvé exportné obchody v rámci Európy.

1966

Prvé valčekové vodiace systémy

Valčekové vodiace systémy boli zahrnuté do výrobného programu.

1967

Prvé sídla zahraničných zastúpení

Boli vymenované prvé zahraničné zastúpenia. Prvá účasť na poprednom veľtrhu Interzum v Kolíne nad Rýnom.

1970

Štart učňovskej prípravy

Blum štartuje metodickú učňovskú výučbu vo vlastnom stredisku odbornej prípravy v Rakúsku.

1972

Nový závod v Höchste

Výstavba a uvedenie Závodu 2 v Höchste do prevádzky. Svoju technickú učňovskú prípravu začína prvé dievča.

1976

Závod 3 v Höchste

Do organizácie firmy Blum sa ako Závod 3 začleňuje areál spoločnosti „Alemania“.

1977

TANDEM

Nové zásuvkové vedenie TANDEM kĺže po klzných saniach namiesto valčekov.

25 rokov firmy Blum: Prvé vydanie zamestnaneckých novín „Blum Blättle“.
Zakladajú sa prvé dcérske spoločnosti.

Spoločnosť Blum predstavuje záves MODUL.

1978

Prvý výškový regálový sklad

V závode 2 sa uvádza do prevádzky prvý plne automatický výškový regálový sklad vo Vorarlbersku.

1981

Nové pomôcky na spracovanie

Nové vŕtacie a zarážacie stroje MINIPRESS a montážne zariadenie MINIFIX podporujú spracovanie u zákazníkov. Firma Blum sa po prvý raz zúčastňuje na učňovských majstrovstvách sveta.

1983

Striebro na učňovských majstrovstvách sveta

Učni z firmy Blum získavajú prvú medailu na učňovských majstrovstvách sveta v Linzi.

1984

Výroba v USA

Blum USA začína s montážou závesov a valčekových vedení.

1985

Záves CLIP

Predstavenie závesu CLIP, montovaného bez použitia náradia. Firma Blum spúšťa prvú spoločenskú akciu na poprednom medzinárodnom veľtrhu interzum v Kolíne nad Rýnom.

1987

METABOX

Do výroby prichádza zásuvkový systém METABOX.

1989

Prednosti pre zákazníkov z celého sveta

Rozvojovou filozofiou sa stáva „Globálna užitočnosť pre zákazníka“.

1991

Zlato na učňovských majstrovstvách sveta

Učeň z firmy Blum sa po prvý raz stáva učňovským majstrom sveta.

Blum ako prvý výrobca funkčných nábytkových kovaní je certifikovaný podľa systému manažérstva kvality ISO 9001.

1992

Založenie Blum Poľsko

Ďalšia výrobná prevádzka vzniká v Poľsku.

1993

Nový zásuvkový systém TANDEMBOX

Zavádza sa zásuvkový systém TANDEMBOX z ocele, hliníka a ušľachtilej ocele a montážna technika INSERTA pre závesy.

Na trh prichádza plný výsuv TANDEM

1994

Učňovská príprava podľa rakúskeho vzoru

Firma Blum USA zavádza duálnu odbornú prípravu.

1995

Štandardy kvality v učňovskej príprave

Štátom po prvý raz označuje firmu Blum za učňovský závod.

1996

Pohodlné projektovanie

Na trh prichádza prvá verzia DYNAPLAN na pohodlné projektovanie korpusov a bezpečný výber vhodných kovaní.

1997

Certifikácia ochrany životného prostredia

Firma Blum získava celosvetovo platný certifikát ochrany životného prostredia podľa normy ISO 14001.

Bol prezentovaný plný výsuv TANDEMBOX plus.

1998

Blum Brazília

Základový kameň výrobnej prevádzky v Brazílii.

1999

Nový záves CLIP top

Firma Blum predstavuje CLIP top s vysokým komfortom nastavenia a presvedčivým dizajnom. Na trh prichádza systém vnútorného členenia ORGA-LINE, vhodný pre TANDEMBOX.

2000

Plánovanie úložného priestoru

Plánovanie a využitie úložných priestorov sa stáva určujúcou témou vnútorného života kuchyne.

2001

BLUMOTION

Tlmenie BLUMOTION umožňuje mäkko a ticho zatvárať zásuvky, výklopy a dvierka.

2002

50 rokov firmy Blum

Blum oslavuje 50. výročie svojho založenia.

2003

DYNAMIC SPACE firmy Blum

Blum ukazuje nové možnosti využitia úložného priestoru a kvality pohybu. Predstavenie nábytkových použití SPACE TOWER, SPACE CORNER a výsuvu pod drezom.

Do prevádzky sa uvádza lisovacie centrum vo Fußachu (Závod 5).

2005

Nový rad výrobkov AVENTOS

Na veľtrhu Interzum v Kolíne nad Rýnom boli predstavené výklopy AVENTOS a mechanická podpora otvorenia TIP-ON pre vedenia TANDEM.

Do spoločnosti Blum bola ako Závod 6 začlenená firma „Beschichtungen Plangger“.

Blum predstavuje 1000. Učňa.

2006

SERVO-DRIVE

Bola prezentovaná SERVO-DRIVE – elektrická podpora otvorenia pre výsuvy a zásuvky.

Logistické a baliace centrum v Blum Poľsko bolo uvedené do prevádzky.

2007

TANDEMBOX intivo

Ponuku výrobkov rozširuje TANDEMBOX intivo, zásuvkový systém s individuálne dotvoriteľnými bokmi a TIP-ON pre dvierka.

2009

CLIP top BLUMOTION

Prvé predstavenie závesu s integrovaným tlmením. Ďalšími novinkami sú aj TANDEMBOX antaro s obdĺžnikovým relingom a TIP-ON, mechanická podpora otvorenia pre výklop AVENTOS HK.

Do prevádzky sa uvádza závod 7 v Dornbirne s vlastnou železničnou vlečkou.

2010

SERVO-DRIVE

Elektrická podpora pohybu SERVO-DRIVE prichádza po prvý raz do systému výklopov.

2011

Zásuvkový systém s rovnými bokmi

Prvá prezentácia zásuvkového systému LEGRABOX a systému vedení MOVENTO, ako aj SERVO-DRIVE uno.

2012

AMBIA-LINE

Uvádza sa systém vnútorného členenia AMBIA-LINE pre LEGRABOX. Energetický systém firmy Blum získava certifikáciu podľa ISO 50001.

2013

„European Inventor Award 2013“

BLUMOTION, naše riešenie jemného a tichého dovretia, je ocenené cenou „European Inventor Award 2013“.

Na trh sa uvádza SPACE TWIN, nové aplikačné riešenie pre úzke skrine. V Dornbirne zriaďuje firma Blum nové centrum vzdelávania a odbornej prípravy.

2014

TIP-ON BLUMOTION

Firma Blum po prvý raz kombinuje podporu otvárania zatlačením s tichým čisto mechanickým dovieraním.

2015

4 technológie pohybu

Mechanické či elektrické - naše štyri technológie pohybu sa dajú ľubovoľne kombinovať. Prinášajú vysoký komfort pre nábytok bez úchytiek do všetkých obytných miestností.

Aplikácia EASY ASSEMBLY – táto nová montážna aplikácia prináša digitálnu podporu do všedného dňa montáže.

S CABLOXX vám firma Blum ponúka jednotný uzamykací systém pre všetky systémy výsuvov a vedení.

2016

Riešenia pre aktuálne trendy

Firma Blum sa prezentuje ako inovatívny systémový partner pre bezúchytkový nábytok.

Nový farebný variant závesov: uvedenie čierneho ónyxu na prvé trhy

2017

AVENTOS HK top

Firma Blum predstavuje novú generáciu výklopov AVENTOS HK top. Prezentácia automatizovaného systému dorazov EASYSTICK pre vŕtacie a zarážacie stroje.

Firma Blum získava ocenenie „Global Player Award 2017“ od rakúskej spolkovej hospodárskej komory.

2019

MERIVOBOX

Zásuvkový systém MERIVOBOX umožňuje výsuvy pre každé požiadavky: optimalizovaná funkčnosť snúbiaca sa s náročnou estetikou.

Od 1. júla tvoria vedenie podniku konatelia Philipp a Martin Blum, Gerhard Humpeler a Urs Bolter.

Výrobky kategórie Pocket Systems umožňujú otváranie a zatváranie celých obytných priestorov. Blum predstavuje 2000. učňa. Po prvý raz začína svoju učňovskú prípravu vo firme Blum viac ako 100 mladých ľudí. Do prevádzky sa uvádza nové lisovacie centrum vo Fußachu (Závod 8).

2020

50 rokov učňovskej prípravy

Firma Blum oslavuje 50 rokov štruktúrovaného učňovského vzdelávania v Rakúsku a 25 rokov v spoločnosti Blum USA.

1940