RSOCAD

RSOCAD je modulárny softvér umožňujúci projektantom a výrobcom nábytku realizovať rôzne pre nich relevantné činnosti a pracovné postupy v rámci jedného programového rozhrania: od projektovania cez prezentáciu, technickú prípravu a výstup kusovníkov až po prenos údajov do obrábacieho centra CNC. Moduly sa môžu zostavovať individuálne podľa potreby alebo technických požiadaviek. Medzi podstatné výhody RSO patrí rozsiahly obsah programu, všestranné možnosti projektovania, jednoduchá obsluha a bezproblémová výmena údajov medzi dielňami.

RSOCAD vyvinuli odborníci z praxe pre odborníkov z praxe v odbore projektovania a konštruovania nábytku. Osobitný dôraz je kladený na optimálnu obsluhu a špecifikácie individuálne prispôsobené používateľovi. Softvér RSO používajú mnohé stolárske firmy, projektanti nábytku, projekčné, architektonické a inžinierske kancelárie na interiérový dizajn, priemyselné nábytkárske výrobné podniky a školy celého nemecky hovoriaceho hospodárskeho regiónu.

RSO Group

Betriebsgebiet 173
3532 RASTENFELD
AUSTRIA

Telefón +43 2826 2016 Webová stránka

Ako integrovať údaje spoločnosti Blum?

  • Softvér obsahuje integrovanú knižnicu kovaní značky Blum s údajmi CAD jednotlivých výrobkov a kompletné použitie

Rozsah kovaní

Softvér podporuje tieto výrobky značky Blum:

Zásuvkové systémy Systémy výklopov Systémy závesov
LEGRABOX pure/free
AVENTOS HF / HS / HL / HK
CLIP top
TANDEMBOX antaro / intivo
AVENTOS HK-S
CLIP top BLUMOTION
METABOX
AVENTOS HK-XS
 
 
AVENTOS HK-top
 
Technológie pohybu Systémy vedení Ostatné výrobky
BLUMOTION
MOVENTO
CABLOXX
TIP-ON
TANDEM
SPACE STEP
TIP-ON BLUMOTION
 
 
SERVO-DRIVE
 
 

Integrácia údajov výrobkov je bezplatná
Údaje spoločnosti Blum sú integrované od verzie softvéru RSOCAD Version 2011 (cez integráciu údajov výrobku alebo rozhranie BXF)