Blum_ME41157687

Výstavba a využitie závodov

Aby sme v našich prevádzkach minimalizoval záber pôdy a efektívne využili dostupný priestor, staviame šetrne, a v záujme udržateľnosti využívame obnoviteľné zdroje energie. Dávame do súladu dispozičné riešenia budov s výrobnými procesmi, logistickými a skladovacími konceptami, aby bola napríklad rekuperáciu čo najefektívnejšia alebo aby sa skrátili dopravné trasy.

Blum_ME41157687