Výstavba a využitie závodov

Aby sme v našich prevádzkach minimalizoval záber pôdy a efektívne využili dostupný priestor, staviame šetrne, a v záujme udržateľnosti využívame obnoviteľné zdroje energie. Dávame do súladu dispozičné riešenia budov s výrobnými procesmi, logistickými a skladovacími konceptami, aby bola napríklad rekuperáciu čo najefektívnejšia alebo aby sa skrátili dopravné trasy.

Viacpodlažná výstavba

Pôda je obmedzená komodita. Vo Vorarlbersku, ležiacom medzi Bodamským jazerom a Alpami, kde Julius Blum pred viac ako 70 rokmi založil našu spoločnosť, patrí pôda k cenným prírodným zdrojom. Aby sme minimalizovali záber pôdy a efektívne využili dostupný priestor, vsadili sme na viacpodlažné stavby v našich závodoch. Okrem ochrany pôdy sa dosahujú ďalšie dva pozitívne ekologické efekty: Po prvé, vďaka ním máme energeticky úsporné budovy. Pomerne menšie vonkajšie povrchy vydávajú menej tepla a energetické toky v budove sú kratšie a efektívnejšie. Príkladom toho je prístavba  závodu 4 v Bregenzi. Nová časť budovy má v hlavných priestoroch až 5 podlaží a až 9 podlaží vo vedľajších priestoroch vrátane podzemného parkoviska. Na necelých 14 000 m² zastavaného pozemku, čo sú približne 2 futbalové ihriská, sme vďaka našej viacpodlažnej výstavbe vytvorili viac ako 49 000 m² využiteľného priestoru, čo zodpovedá 7 futbalovým ihriskám. Hoci to znamená prácu navyše pri projektovaní, výstavbe a investovaní, sme presvedčení, že viacpodlažná výstavba sa z dlhodobého hľadiska oplatí.

Obnoviteľná energia v každodennej prevádzke

V našej každodennej činnosti na celom svete využívame obnoviteľné formy energie – od dodávok energie cez technológie budov až po výrobu. V dvoch závodoch v Höchste využívame fotovoltické systémy a takýto ekologický zdroj energie využíva aj závod v Bregenzi. Vyrábajú elektrickú energiu zo slnečného žiarenia, zatiaľ čo solárna tepelná energia – využívaná v závode Blum v Gaißau – využíva teplo zo slnečného svetla. Celkovo je vo Vorarlbersku nainštalovaných 1 873 m² solárnych kolektorov, ktoré ročne vyprodukujú 306 832 kWh, čo zodpovedá spotrebe 76 rodinných domácností za rok.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Trvalá udržateľnosť

Po celé desaťročia rešpektujeme požiadavky na ochranu životného prostredia

Doprava a mobilita

Výrobky po železnici, koncepcia mobility pre zamestnancov

Využívanie zdrojov

Dbáme na efektívne využívanie zdrojov a  udržiavame čo najnižší dopad na životné prostredie.

Trvalá udržateľnosť

Po celé desaťročia rešpektujeme požiadavky na ochranu životného prostredia

Doprava a mobilita

Výrobky po železnici, koncepcia mobility pre zamestnancov

Využívanie zdrojov

Dbáme na efektívne využívanie zdrojov a  udržiavame čo najnižší dopad na životné prostredie.