Blum_ME41157687

Výstavba a využitie závodov

Aby sme v našich prevádzkach minimalizoval záber pôdy a efektívne využili dostupný priestor, staviame šetrne, a v záujme udržateľnosti využívame obnoviteľné zdroje energie. Dávame do súladu dispozičné riešenia budov s výrobnými procesmi, logistickými a skladovacími konceptami, aby bola napríklad rekuperáciu čo najefektívnejšia alebo aby sa skrátili dopravné trasy.

Viacpodlažná výstavba

Pôda je obmedzená komodita. Vo Vorarlbersku, ležiacom medzi Bodamským jazerom a Alpami, kde Julius Blum pred viac ako 70 rokmi založil našu spoločnosť, patrí pôda k cenným prírodným zdrojom. Aby sme minimalizovali záber pôdy a efektívne využili dostupný priestor, vsadili sme na viacpodlažné stavby v našich závodoch. Okrem ochrany pôdy sa dosahujú ďalšie dva pozitívne ekologické efekty: Po prvé, vďaka ním máme energeticky úsporné budovy. Pomerne menšie vonkajšie povrchy vydávajú menej tepla a energetické toky v budove sú kratšie a efektívnejšie. Príkladom toho je prístavba  závodu 4 v Bregenzi. Nová časť budovy má v hlavných priestoroch až 5 podlaží a až 9 podlaží vo vedľajších priestoroch vrátane podzemného parkoviska. Na necelých 14 000 m² zastavaného pozemku, čo sú približne 2 futbalové ihriská, sme vďaka našej viacpodlažnej výstavbe vytvorili viac ako 49 000 m² využiteľného priestoru, čo zodpovedá 7 futbalovým ihriskám. Hoci to znamená prácu navyše pri projektovaní, výstavbe a investovaní, sme presvedčení, že viacpodlažná výstavba sa z dlhodobého hľadiska oplatí.

Obnoviteľná energia v každodennej prevádzke

V našej každodennej činnosti na celom svete využívame obnoviteľné formy energie – od dodávok energie cez technológie budov až po výrobu. V dvoch závodoch v Höchste využívame fotovoltické systémy a takýto ekologický zdroj energie využíva aj závod v Bregenzi. Vyrábajú elektrickú energiu zo slnečného žiarenia, zatiaľ čo solárna tepelná energia – využívaná v závode Blum v Gaißau – využíva teplo zo slnečného svetla. Celkovo je vo Vorarlbersku nainštalovaných 1 873 m² solárnych kolektorov, ktoré ročne vyprodukujú 306 832 kWh, čo zodpovedá spotrebe 76 rodinných domácností za rok.

Blum_ME41157687