IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Kvalita výrobku

Pod kvalitou výrobkov myslíme viac ako len dizajn a funkčnosť. Naše kovania sa tiež dajú použiť rôznymi spôsobmi, exaktne spracovať a precízne namontovať.

Výskum potrieb

Výrobky značky Blum zjednodušujú prevádzku nábytku a uľahčujú každodenný život. Pri našom celosvetovom sledovaní používania kuchýň analyzujeme typické ručné operácie, aby sme ich optimalizovali. Naše výrobky by sa mali skutočne používať a uspokojovať potreby používateľov nábytku po dlhé roky.

 Viac o výskume potrieb

Každý užívateľ kuchyne prejde za 20 rokov viac ako 1500 kilometrov.

Sledovanie trendov

Aby ste už dnes mohli zaradiť do svojho programu nábytok zajtrajška, uskutočňujeme intenzívny výskum trendov. Sledujeme, ako sa menia moderné svety života, aké nábytkárske trendy prichádzajú a odchádzajú – a ktoré zostávajú. Našimi kovaniami vás podporujeme pri výrobe trendového nábytku vo vysokej kvalite.

Impulzy od zákazníkov

Kovanie je len také dobré, ako dobre sa predáva, spracúva a nastavuje. Vo vývoji výrobkov sa vždy zameriavame na hodnotový reťazec našich zákazníkov. Spolupráca s priemyslom a remeselníkmi je pre nás najlepšou investíciou na zabezpečenie kvality našich výrobkov.

Prototypy

Už v počiatočnej fáze vývoja dokazujú naše nápady na výrobky svoju praktickosť. Nespoliehame sa len na počítačové simulácie. Naše výrobky používame ako prototypy v laboratórnych kuchyniach, necháme s nimi variť ľudí na skúšanie – alebo varíme sami. Vďaka týmto zisteniam optimalizujeme naše výrobkové koncepcie.

Zásuvky, výsuvy, dvierka alebo výklopy sa v jednej kuchyni otvoria a znova zatvoria viac ako 80-krát za deň.

Výroba jednotlivých dielov

Naše kovania sú stále menšie a menšie, ponúkajú však stále viac funkcií. Záves CLIP top BLUMOTION tak napríklad pozostáva z takmer 58 komponentov, ktoré dokonale spolupracujú. Pretože pri týchto technických výkonoch záleží na každej stotinke milimetra, pre každý komponent pripravujeme presné špecifikácie rozmerov a vlastností materiálov a počas výroby neustále kontrolujeme ich dodržiavanie.

Firma Blum má udelených viac ako 2100 patentov na celom svete.

Stroje a zariadenia

Naším cieľom pri riadení kvality je vyrábať kvalitu namiesto toho, aby sme ju na záver len kontrolovali. Aby stroje a systémy vo všetkých výrobných prevádzkach spĺňali naše vysoké štandardy kvality, vyvíjame si mnohé z nich sami. Aj najmenšie konštrukčné diely si vyrábame sami vo veľkých množstvách v konštantnej vysokej kvalite podľa jednotných skúšobných špecifikácií a automatizovanými skúšobnými stanicami.

Kontroly kvality

Na kontrolu kvality vo výrobe inštalujeme na stovky staníc meracie prístroje špeciálne prispôsobené pre naše výrobky. Mnohé z nich si sami konštruujeme a nosné technológie ďalej vyvíjame v spolupráci s výrobcami. V spoločnosti Blum tak už celosvetovo používame viac ako 26 tisíc rôznych skúšobných prostriedkov – od jednoduchých posuvných meradiel až po počítačové tomografy.

Vo firme Blum už celosvetovo používame viac ako 26 tisíc skúšobných a meracích prostriedkov.

Externé skúšobné inštitúcie 

Naše výrobky spĺňajú požiadavky medzinárodných noriem a predpisov. Preto úzko spolupracujeme s externými skúšobnými inštitúciami. Naše vlastné, často náročnejšie štandardy kvality, však dokážeme plniť len ak sa naše zamestnankyne a zamestnanci usilujú o tú najvyššiu kvalitu. Každý pridáva svoj osobný prínos – od prvého nápadu až po hotový výrobok.

Pohybové a záťažové skúšky

Z našich výskumov vieme, aký náročný môže byť deň pre nábytok. Závesy, výklopy i zásuvkové systémy a systémy vedení značky Blum presvedčia aj pri vysokom namáhaní svojou konštantnou vysokou funkčnosťou. Dokazujú to, keď zvládajú naše pohybové a záťažové skúšky. Len to, čo bolo intenzívne otestované, uvádzame na trh spolu s našimi zákazníkmi a partnermi v nábytku po celom svete.

200 000 otváracích a zavieracích pohybov pri skúškach závesov.

Skúška odolnosti voči korózii

Ďalšia charakteristika výrobkov značky Blum: kvalita povrchu jednotlivých komponentov. Pri testovaní životnosti našich kovaní ich vystavujeme pôsobeniu vysokých teplôt, vody a soli. Takto simulujeme 20 rokov nepretržitého používania – v priebehu niekoľkých málo hodín. Keď sa v laboratóriách vyčerpá celý potenciál vylepšovania, kovania sú pripravené na použitie v nábytku.

Interné skúšobné a testovacie normy

Skúšanie materiálov

Či už ide o plast alebo oceľ, kvalitu materiálu jednotlivých komponentov i hotových výrobkov kontrolujeme rôznymi skúšobnými postupmi. Špeciálnymi skúšobnými zariadeniami môžeme okrem starnutia a únavy materiálu simulovať aj rôzne klimatické podmienky. Tým sú naše kovania, koniec koncov, vystavené po dlhé roky – v závislosti od trhu.

Ako spoznať originálne výrobky značky Blum

Pohyb a pohyb nemusí byť to isté – kvalita spočíva v detailoch. Preto sú kovania značky Blum navrhnuté tak, aby presvedčili v každodennej praxi funkčnosťou a trvanlivosťou. Preto skontrolujte, či máte originál. Ako to urobíte vám ukážeme tu.

 Viac o charakteristických črtách

Certifikáty podľa ISO

My zo spoločnosti Blum spolupracujeme s renomovanými nezávislými skúšobnými inštitúciami a organizáciami. Externé normy a požiadavky chceme plniť rovnako ako spĺňame naše, náročnejšie špecifikácie. Manažment kvality vo firme Blum je certifikovaný podľa normy ISO 9001.

 Stručný prehľad všetkých certifikátov

Certifikácia podľa AEO

Firma Blum je colnoprávne bezpečný partner. Radi za našich zákazníkov a dodávateľov prevezmeme colné odbavenie. Na zrýchlenie a uľahčenie obchodných a logistických postupov sme absolvovali certifikáciu „Authorised Economic Operator“ (schválený hospodársky subjekt SHS-F), schválenú Európskou komisiou.

IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1