IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Kvalita výrobkov

Pod kvalitou výrobkov myslíme viac ako len dizajn a funkčnosť. Naše kovania sa tiež dajú použiť rôznymi spôsobmi, presne spracovať a precízne namontovať.

Výborný postreh

Výrobky značky Blum zjednodušujú používanie nábytku a uľahčujú každodenný život. Náš interný výskum potrieb už mnoho rokov skúma potreby používateľov nábytku na celom svete.

 Viac o výskume potrieb

Každý užívateľ kuchyne prejde za 20 rokov viac ako 1500 kilometrov.

Sledovanie trendov

Aby ste mohli už dnes zaradiť do svojho programu nábytok zajtrajška, uskutočňujeme intenzívny prieskum trendov. Sledujeme, ako sa mení moderné životné prostredie, ktoré nábytkárske trendy prichádzajú a odchádzajú – a ktoré zostávajú. S naším kovaním vás podporujeme pri výrobe trendového nábytku vo vysokej kvalite.

Impulzy od zákazníkov

Kovanie je len také dobré, ako dobre sa predáva, spracúva a nastavuje. Pri vývoji výrobkov sa vždy zameriavame na hodnotový reťazec našich zákazníkov. Spolupráca s priemyslom a remeselníkmi je pre nás najlepšou investíciou na zabezpečenie kvality našich výrobkov.

Prototypy

Už v počiatočnej fáze vývoja naše nápady na výrobky dokazujú svoju praktickosť. Nespoliehame sa len na počítačové simulácie. Naše výrobky používame ako prototypy v laboratórnych kuchyniach, kde necháme v nich variť dobrovolníkov – alebo varíme sami. Vďaka týmito zisteniam optimalizujeme naše koncepty výrobkov.

Zásuvky, výsuvy, dvierka alebo výklopy sa v jednej kuchyni otvoria a znova zatvoria viac ako 80-krát za deň.

Výroba jednotlivých dielov

Naše kovania sú stále menšie a menšie, ponúkajú však stále viac funkcií. Záves CLIP top BLUMOTION pozostáva z takmer 58 komponentov, ktoré spolu dokonale spolupracujú. Pretože pri týchto technických výkonoch záleží na každej stotinke milimetra, pre každý komponent pripravujeme presné špecifikácie rozmerov a vlastností materiálov a počas výroby neustále kontrolujeme ich dodržiavanie.

Firma Blum vlastní viac ako 2 100 patentov po celom svete.

Stroje a zariadenia

Naším cieľom pri riadení kvality je produkovať kvalitu namiesto toho, aby sme ju na záver následne kontrolovali. Aby stroje a systémy vo všetkých výrobných prevádzkach spĺňali naše vysoké štandardy kvality, preto ich mnohé z nich vyvíjame sami. Aj najmenšie konštrukčné diely si vyrábame sami vo veľkých množstvách a v trvalo vysokej kvalite podľa jednotných skúšobných špecifikácií a automatizovanými skúšobnými stanicami.

Kontroly kvality

Na kontrolu kvality vo výrobe inštalujeme na stovky staníc meracie prístroje špeciálne prispôsobené pre naše výrobky. Mnohé z nich si sami konštruujeme a nosné technológie ďalej vyvíjame v spolupráci s výrobcami. V spoločnosti Blum tak už celosvetovo používame viac ako 26 tisíc rôznych skúšobných zariadení – od jednoduchých posuvných meradiel až po počítačové tomografy.

Vo firme Blum už celosvetovo používame viac ako 26 tisíc skúšobných a meracích zariadení.

Externé skúšobné inštitúcie 

Naše výrobky spĺňajú požiadavky medzinárodných noriem a predpisov. Preto úzko spolupracujeme s externými skúšobnými inštitúciami. Naše vlastné, často náročnejšie štandardy kvality, dokážeme splniť pretože sa naše zamestnankyne a zamestnanci usilujú o tú najvyššiu kvalitu. Každý pridáva svoj osobný prínos – od prvého nápadu až po hotový výrobok.

Pohybové a záťažové skúšky

Z našich výskumov vieme, akú náročnú záťaž zvláda nábytok každý deň. Systémy výklopov, závesov, výsuvov a Pocket systémy spoločnosti Blum presvedčia svojou konštantnou a vysokou funkčnosťou, aj pri vysokom namáhaní . Dokazujú to vtedy, keď prechádzajú cez naše náročné pohybové a záťažové skúšky. Na trhy celého sveta prinášame pre našich zákazníkov a partnerov len to, čo prešlo intenzívnymi skúškami.

200 000 otváracích a zatváracích pohybov pri testovaní závesov.

Skúška odolnosti voči korózii

Ďalšia charakteristika výrobkov značky Blum: kvalita povrchu jednotlivých komponentov. Pri testovaní životnosti našich kovaní ich vystavujeme pôsobeniu vysokých teplôt, vody a soli. Takto simulujeme 20 rokov nepretržitého používania – v priebehu niekoľkých málo hodín. Keď sa v laboratóriách vyčerpá celý potenciál vylepšovania, kovania sú pripravené na použitie v nábytku.

Skúšanie materiálov

Či už ide o plast alebo oceľ, kvalitu materiálu jednotlivých komponentov i hotových výrobkov kontrolujeme rôznymi testovacími metódami. Špeciálnymi testovacími zariadeniami môžeme okrem starnutia a únavy materiálu simulovať aj rôzne klimatické podmienky. Koniec koncov, naše kovania sú im vystavené dlhé roky – v závislosti od trhu.

Ako spoznať originálne výrobky značky Blum

Pohyb a pohyb nemusí byť to isté – kvalita spočíva v detailoch. Preto sú kovania značky Blum navrhnuté tak, aby presvedčili v každodennej praxi funkčnosťou a trvanlivosťou. Preto skontrolujte, či máte originál. Ako to urobíte vám ukážeme tu.

 Viac o identifikačných znakoch

Certifikáty podľa ISO

My zo spoločnosti Blum spolupracujeme s renomovanými nezávislými skúšobnými inštitúciami a organizáciami. Externé normy a požiadavky chceme plniť rovnako ako plníme naše, náročnejšie špecifikácie. Manažment kvality vo firme Blum je certifikovaný podľa normy ISO 9001.

 Stručný prehľad všetkých certifikátov

Certifikácia podľa AEO

Firma Blum je z hľadiska colného práva bezpečným partnerom. Radi prevezmeme za našich zákazníkov a dodávateľov colné odbavenie. Na zrýchlenie a uľahčenie obchodných a logistických postupov sme absolvovali certifikáciu „Authorised Economic Operator“ (schválený hospodársky subjekt SHS-F), schválenú Európskou komisiou.

IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1