Pravidlá ochrany údajov

Stav 18. 9. 2023

Ochranu a zabezpečenie vašich osobných údajov považujeme za dôležitú. Vysvetlenia uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov by vám mali dať prehľad, ako a na čo budeme používať údaje získané pri používaní nášho webového sídla. Hlásime sa k ochrane údajov a dodržiavaniu právnych predpisov o ochrane údajov (Zákon o ochrane osobných údajov DSG, Nariadenie o zásadách ochrany údajov, TKG). Viac informácií o našej spoločnosti nájdete v tiráž.

Využitím nášho webového sídla súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami našich Pravidiel ochrany údajov:

 

A. Osobné údaje

Osobné údaje sú také údaje, ktoré umožňujú vašu identifikáciu. Patria medzi ne napr. meno, e-mailová adresa, adresa, telefónne číslo. Osobné údaje zhromažďujeme len v ďalej uvedených aplikáciách. Zbierame a spracúvame ich, len ak ste v minulosti výslovne súhlasili, a ak ste ich zadali na použitie našimi službami vy sami a priamo:

Aplikácie Účel spracovania údajov
Kontaktný formulár o výrobkoch a službách Obráťte sa na našich pracovníkov predaja alebo marketingu
Kontaktný formulár pre tlač Zasielanie tlačových správ a informačných materiálov
Objednávanie nášho bulletinu (Blum-NEWS) alebo rozdeľovníka pre tlač Zasielanie informačných materiálov o našich výrobkoch, službách a o podniku

V takomto prípade budete pred odoslaním údajov informovaný o druhu zhromažďovaných údajov a o účele spracovania. Budete požiadaný o podanie príslušného formulára súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje zhromaždené naším webovým sídlom budú naším spriazneným spoločnostiam a distribučným partnerom poskytnuté len ak je to nevyhnutné na účel spracovania údajov a ak ste nám na to dali súhlas.

 

B. Ostatné údaje

Okrem údajov uvedených pod bodom A nezbierame žiadne ďalšie osobné údaje. Na zlepšenie užitočnosti a ilustratívnosti našich služieb zbierame iba všeobecné informácie o vašom koncovom zariadení; ide pritom o rozlíšenie vašej obrazovky, operačného systému a jeho verzie, vášho internetového prehliadača. Súbory cookie a sociálne doplnky, ktoré používame, sú v Zásady používania súborov cookie bližší popis.

 

C. Informácie o zabezpečení údajov

Naše webové sídlo i ostatné systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo distribúcii uložených údajov neoprávnenými osobami. Napriek pravidelným kontrolám nie je možná úplná ochrana proti všetkým nebezpečenstvám.

 

D. Prepojenia na iných poskytovateľov

Naše digitálne sídlo obsahuje doplňujúce informácie iných poskytovateľov. Obsahy, ktoré s nimi súvisia, boli vytvorené tretími osobami a nemáme na ne žiadny vplyv. Za obsah v cieľoch odkazov neručíme. Súčasné pravidlá ochrany údajov sa nevzťahujú na webové sídla a platformy, ktorých prepojenie je uvedené na našom sídle.

 

E. Informácia, oprava, odstránenie

Ak nemáte jasno, ktoré z vašich osobných údajov budú nami spracovávané, môžete nás požiadať o príslušné potvrdenie o nich, opravenie prípadných chýb alebo o odstránenie vašich osobných údajov. V konečnom dôsledku máte v závislosti od okolností právo na obmedzenie spracovania a prenosu údajov (prenositeľnosť údajov). Príslušné dopyty posielajte na .

 

F. Otázky, námety, komentáre

Ak by ste nám chceli zaslať otázky, podnety alebo komentáre k týmto pravidlám ochrany údajov, obráťte sa na .

 

G. Zmeny pravidiel ochrany údajov

Pri zmene našich pravidiel ochrany údajov, na tomto mieste bude zverejnená pozmenená, aktuálna verzia s aktualizovaným dátumom verzie.