Blum_Korpuskonfigurator_ME168496

Konfigurátor korpusu

Podpora od projektovania až po zhotovenie

Celé svoje korpusy projektujte vo webovom prehliadači – bezplatne, bez akejkoľvek inštalácie a podľa aktuálneho stavu.

Niekoľkými kliknutiami si nakonfigurujete kovania Blum, vykonáte kontrolu kolízií a následne si ich objednáte on-line priamo z predajne vybraného predajcu. Výsledok komplexného projektovania optimálne podporuje váš výrobný postup.

Výhody pre stolárov, tých čo softvér CAD nemajú i tých, čo áno:

  • využite bezplatnú podporu on-line pri konštruovaní korpusu v 3D – bez inštalácie a bez manuálnych aktualizácií

  • projektujte a ukladajte si korpusy vrátane kovaní po kontrole kolízií

  • konštruujte úplne digitálne a šetrite cenný čas

  • projekty si prenášajte do softvéru CAD a tam projektujte ďalej

  • niekoľkými kliknutiami vytvoríte zoznamy výrobkov a prírezov, výrobných výkresov, údaje CAD/CAM a BXF* – digitálne alebo analógové na vytlačenie

  • Výsledky projektovania prenesiete cez súbor BXF* do MINIPRESS s EASYSTICK

*Súbor BXF obsahuje informácie nielen o kovaní, ale aj o výrobe drevených dielov,
napríklad prírezov, a o miestach vŕtania.

Okruh softvéru našich partnerov kompatibilného s BXF sa neustále rozširuje a súbor si ľahko prenesiete do strojov vŕtacích a zarážacích strojov s EASYSTICK.

Nové funkcie

SPACE STEP

Zabezpečte funkčnosť sokla. So SPACE STEP sa dajú naprojektovať nielen vyššie skrinky, ale zároveň vytvoriť aj nový úložný priestor v sokli. A teraz aj v Konfigurátore korpusu.

Rozdelenie chrbta zásuvky

Projektujete otvorenú zásuvku bez chrbta zásuvky, napr. pre elektrické spotrebiče? Vo vnútornej konštrukcii si vyberte už naprojektovaný prvok a aktivujte funkciu „Rozdeliť chrbát zásuvky“. Potom kliknite na chrbát, ktorý už nie je potrebný, a aktivujte možnosť „bez chrbta zásuvky“.

Naprojektujte viaceré stredové priečky

Projektujete nábytok s dvoma, tromi alebo viacerými stredovými priečkami? Teraz do korpusu pretiahnite toľko stredových priečok, koľko potrebujete. Počet stredových priečok je neobmedzený.

Rozdelenie šírky a výšky čela

Stačí niekoľko kliknutí a čelá môžete rozdeliť po výške, a teraz aj po šírke. Chcete projektovať rovnako veľké čelá, čelá v rastri alebo s pevnými hodnotami? V priebehu niekoľkých sekúnd sa zo želania stáva realita.

Flexibilná projektovanie čela

Chcete flexibilne projektovať čelá? Potiahnite horizontálne a vertikálne medzery na čele a dosiahnete maximálnu flexibilitu pre ešte väčšiu individuálnosť. Zvoľte si čelo a jedným kliknutím ho zmeňte na otvorenú zásuvku.

Individuálne štandardné hodnoty

Projektujte teraz ešte rýchlejšie. Často používané rozmery korpusov si uložte ako štandardné hodnoty.

Projektovanie čela

Jednodielne alebo delené čela z rôznych materiálov – možné je všetko. Konfigurátor korpusu hneď určí aj hmotnosť čela.

Vnútorná konštrukcia

V konfigurátore korpusu sa pevné police, police a rady otvorov projektujú úplne jednoducho, potiahnutím a pustením.

Výber kovania

Bezchybne integrujte kovania Blum do vášho korpusu. Zoznam výrobkov potom niekoľkými kliknutiami pošlite vybranému predajcovi.

Výsledný projekt

Rozsiahle výsledky projektovania podporia váš pracovný postup: údaje CAD a CAM, zoznamy prírezov, presné miesta vŕtania a veľa iného.

S otázkami sa obráťte na svoju osobnú kontaktnú osobu vo firme Blum.

Blum_Korpuskonfigurator_ME168496