Blum_Korpuskonfigurator_ME168496

Konfigurátor korpusu

Podpora od projektovania až po zhotovenie

Prichádza moderný nástupca nášho osvedčeného projektovacieho softvéru DYNAPLAN: Konfigurátor korpusu od firmy Blum. Celé svoje korpusy projektujte vo webovom prehliadači – bezplatne, bez akejkoľvek inštalácie a podľa aktuálneho stavu.

Niekoľkými kliknutiami si nakonfigurujete kovania Blum, vykonáte kontrolu kolízií a následne si ich objednáte on-line priamo z predajne vybraného predajcu. Výsledok komplexného projektovania optimálne podporuje váš výrobný postup.

Výhody pre stolárov, tých čo softvér CAD nemajú i tých, čo áno:

  • využite bezplatnú podporu on-line pri konštruovaní korpusu v 3D – bez inštalácie a bez manuálnych aktualizácií

  • projektujte a ukladajte si korpusy vrátane kovaní po kontrole kolízií

  • konštruujte úplne digitálne a šetrite cenný čas

  • projekty si prenášajte do softvéru CAD a tam projektujte ďalej

  • niekoľkými kliknutiami vytvoríte zoznamy výrobkov a prírezov, výrobných výkresov, údaje CAD/CAM a BXF* – digitálne alebo analógové na vytlačenie

  • Výsledky projektovania prenesiete cez súbor BXF* do MINIPRESS s EASYSTICK

*Súbor BXF obsahuje informácie nielen o kovaní, ale aj o výrobe drevených dielov,
napríklad prírezov, a o miestach vŕtania.

Okruh softvéru našich partnerov kompatibilného s BXF sa neustále rozširuje a súbor si ľahko prenesiete do strojov vŕtacích a zarážacích strojov s EASYSTICK.

  Konfigurátor korpusu DYNAPLAN
Všeobecné funkcie
Bezplatný
Vizualizácia 3D
Aplikácia on-line
bez inštalácie
Priebežné aktualizácie
(výrobky, funkcie atď.)
Prenos na EASYSTICK
možný cez BXF
Výstup v bežných
formátoch 2D/3D
Rozsah výrobkov
Systémy výklopov aktuálne posledná aktualizácia
06/19
Zásuvkové systémy aktuálne posledná aktualizácia
06/19
Systémy závesov aktuálne posledná aktualizácia
06/19
Systémy vedení aktuálne posledná aktualizácia
06/19
Technológia pohybu
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE pre systémy výklopov
SERVO-DRIVE pre výsuvy
Špeciálne riešenia typov korpusov
Riešenie rohovej skrinky
(spracováva sa)
Rohový korpus
(spracováva sa)
Pokosový korpus
(spracováva sa)

Chceli by ste projektovať špeciálne aplikácie, ako SERVO-DRIVE pre výsuvy, uhlové závesy alebo SPACE CORNER, vykonávať kontrolu kolízií? Zatiaľ na to môžete použiť náš osvedčený projektovací softvér DYNAPLAN .

Individuálne štandardné hodnoty

Projektujte teraz ešte rýchlejšie. Často používané rozmery korpusov si uložte ako štandardné hodnoty.

Projektovanie čela

Jednodielne alebo delené čela z rôznych materiálov – možné je všetko. Konfigurátor korpusu hneď určí aj hmotnosť čela.

Vnútorná konštrukcia

V konfigurátore korpusu sa pevné police, police a rady otvorov projektujú úplne jednoducho, potiahnutím a pustením.

Výber kovania

Bezchybne integrujte kovania Blum do vášho korpusu. Zoznam výrobkov potom niekoľkými kliknutiami pošlite vybranému predajcovi.

Výsledný projekt

Rozsiahle výsledky projektovania podporia váš pracovný postup: údaje CAD a CAM, zoznamy prírezov, presné miesta vŕtania a veľa iného.

Chcete prejsť z DYNAPLAN na Konfigurátor korpusu? Jednoducho spustite Konfigurátor korpusu na portáli E-​SERVICES. S otázkami sa obráťte na svoju osobnú kontaktnú osobu vo firme Blum.Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


Blum_Korpuskonfigurator_ME168496