Softvér CAD+T

Komplexné softvérové riešenia pre nábytkársky priemysel. CAD+T pokrýva všetky potreby nábytkárskej spoločnosti od projektovania a fotorealistickej vizualizácie až po výrobu s priamym napojením na stroje CNC, ako aj celý prevádzkový úsek od cenovej ponuky až po evidenciu času. CAD+T ponúka aplikácie založené na AutoCAD® a parametrické riešenia 3D založené na Autodesk Inventor®. Projektujte v 2D, kreslite a automaticky získavajte zo systému údaje 3D. Rýchle a jednoduché generovanie a exportovanie kusovníkov a zoznamov kovaní z výkresov. Priame pripojenie stroja umožňuje automatický a rýchly prenos konštrukčných údajov i všetkých obrábacích operácií do stroja. Či už ide o výrobnú dávku s počtom 1 kus alebo o sériovú výrobu, o drevo, kov, sklo či iné materiály... po dokončení návrhu máte všetky údaje prehľadne pripravené na výrobu a kalkuláciu nákladov. Žiadny manuálne zostavovaný kusovník, žiadne špeciálne programovanie na stroji – takto optimalizujete svoje postupy. S CAD+T to funguje!

Ako integrovať údaje spoločnosti Blum?

  • Softvér obsahuje inteligentný konfigurátor kovaní značky Blum

  • Softvér má rozhranie BXF na importovanie výsledkov projektovania z Konfigurátora výrobkov a korpusu, ako sú kovania, informácie o spracovaní a drevené diely, a na ich ďalšie spracovanie softvérom

  • Softvér ponúka možnosť importovať kusovníky vo formáte csv alebo xls

  • Softvér obsahuje integrovanú knižnicu kovaní značky Blum s údajmi CAD jednotlivých výrobkov a kompletné použitie

Rozsah kovaní

Softvér podporuje tieto výrobky značky Blum:

Zásuvkové systémy Systémy výklopov Systémy závesov
LEGRABOX pure/free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK-top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Technológie pohybu Systémy vedení Ostatné výrobky
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Integrácia údajov výrobkov je bezplatná

Ktoré jazyky softvér ponúka?

Nemčina, angličtina, taliančina, francúzština, čínština, japončina
Ostatné na objednávku