Všeobecné zmluvné podmienky

Naše Všeobecné obchodné podmienky

Tu nájdete naše VOP vo formáte PDF na prehliadanie, prevzatie, uloženie alebo vytlačenie.

 

Spoločnosť Blum sa striktne riadi aktuálnymi smernicami pre označovanie obalov (v súlades talianskym nariadením DECRETO LEGISLATIVO 3 Settembre 2020 n. 116).

Našepaletyzodpovedajú recyklačnému kóduFOR 50a používanénaťahovacie fóliezodpovedajú recyklačnému kóduPE-LD 04.