IMG2495_QU

Práca vo firme Blum

Spoločne úspešne

Každý človek prináša svoje individuálne vlastnosti a schopnosti, každý tím žije z nasadenia členov tímu. Naša spoločnosť ponúka rôznorodé úlohy spojené s výzvami i zodpovednosťou.

Máme dôveru k našim zamestnancom a ich schopnostiam. Spoločne sa zhostíme témy a v otvorenom dialógu dotvoríme riešenie. Takto vzniká úspech našej spoločnosti – zo súhry množstva zručností a charakterov a vďaka zaangažovaniu každého zamestnanca. Takto chceme fungovať aj v budúcnosti.

Blum – všestranný zamestnávateľ

Ponúkame nové výzvy a kolegiálne pracovné prostredie. Prepojenia na iné špecializované oddelenia otvárajú každý deň nové možnosti. Pracujeme v sieťovom prepojení, nastoľujeme témy a pritom osobne komunikujeme. V krátkom čase dostávajú noví zamestnanci príležitosť prevziať zodpovednosť bez toho, aby museli sami plávať v hlbokých vodách.

Pri plochej hierarchickej štruktúre podniku sú dôležité odborné vedomosti. Ako osoba zodpovedná za svoju oblasť pôsobnosti, ste kontaktom pre interné i externé otázky. Tejto osvedčenej kombinácie uznania a tímovej spolupráce sa chceme držať aj v budúcnosti!

Všetci blumovci, od pomocného pracovníka na čiastočný úväzok až po generálneho riaditeľa si navzájom bez výnimky tykajú. Tento prístup odbúrava rozdiely a zábrany a podporuje komunikáciu.

Kolegovia sa zdravia na chodbách a podržia si dvere. Možno sa spoľahnúť na podporu každého jednotlivca. Nikto neočakáva, že začiatočníci v odbore budú vedieť všetko! Vždy je lepšie položiť otázku viackrát, ako urobiť niečo nesprávne kvôli neistote.

Z tohto i viacerých ďalších dôvodov vnímame spoločnosť Blum ako všestranného zamestnávateľa. O správaní v takomto duchu treba rozprávať a treba ho zažiť! Ak by výpočet benefitov nestačil, nasledujúce informácie ešte vylepšia dojem o našej firme:

Ľudia a Blum

Vzrušujúce a náročné: vývoj výrobkov značky Blum

Naši odborníci rozvíjajú nápady na výrobky až po riešenia kovaní, zrelé do sériovej výroby.

Logistika Blum: Expedícia kovaní z Höchstu do sveta

Naši špecialisti zabezpečujú hladký priebeh medzinárodných tovarových tokov.

Široký vzdelávací program pre mladých ľudí so záujmom o techniku

Veľké plus: 8 učňovských profesií, rôzne školiace strediská a angažovaní školitelia.

Výroba high-tech: Komplexné kovania na bežiacom páse

Aj tie najmodernejšie výrobné zariadenia sú odkázané na zaškolených pracovníkov.

Skúšobníctvo vo firme Blum: Kontrola kvality

V nespočetných pokusoch kontrolujeme spracovanie a funkčnosť našich kovaní.

Tímová spolupráca v živote spoločnosti Blum

V interakciách s kolegami vždy vznikajú inovatívne nápady na výrobky.

IMG2495_QU