Doprava a mobilita

Dopravná premávka je podľaEurópskej environmentálnej agentúrydruhý najväčší prispievateľ k emisiám CO2 s podielom približne 28 %. Tím dopravnej logistiky už roky pracuje na dodávkach produkcie, spôsobom šetrným k životnému prostrediu, železničnou dopravou: aby sme zmenšili klimatickú stopu, produkcia sa dopravuje najefektívnejším možným spôsobom do viac ako 125 krajín.

Každý týždeň v úzkej spolupráci s rakúskymi spolkovými železnicami premáva 8 vlakových súprav tam a späť medzi Dornbirnom a Wolfurtom, čo predstavuje približne 5300 kontajnerov, ktoré ročne cestujú po železnici, nie po ceste. Samotné toto opatrenie odľahčí cestnú dopravu o približne 7000 jázd ročne a ušetrí 138 ton CO2 ročne.

Vďaka všetkým opatreniam v oblasti dopravnej logistiky sa nám podarilo znížiť emisie CO2 celej dopravnej službe v Rakúsku o 28 %. Z toho polovica tvoria železničné systémy, čím šetríme 12 097 ton CO2.

Polovica vozového parku nákladných vozidiel je už CO2-neutrálna

Približne polovica z našich 13 autobusov, ktoré premávajú do našich 8 závodov vo Vorarlbergu a prepravujú polotovary, a aj hotové výrobky, už jazdí na bioplyn z Vorarlbergu. V porovnaní s bežnými nákladnými vozidlami s naftovým motorom sa podiel sadzí znížil o viac ako 90 % a produkuje sa približne o 30 % menej oxidov dusíka. Nákladné vozidlá na plyn majú navyše nižšie emisie hluku a jazdia plynulejšie. Ako pohonná hmota sa používa bioplyn od miestnych partnerov.

Udržateľná mobilita znižuje emisie škodlivé pre klímu a zdravie, ako sú skleníkové plyny, tuhé častice, hluk a mikroplasty. Chceme súčasne odľahčiť dopravu a obyvateľov i zachovať cesty voľné pre tých, ktorí sú na nich závislí. Na presadenie tejto zmeny ponúkame balík udržateľných ponúk: Zamestnancom hradíme ročné cestovné lístky na regionálnu dopravu. Takto podporujeme udržateľnú mobilitu nielen na cestu do práce, ale aj nad jej rámec. Všetci zamestnanci môžu vo Vorarlbergu cestovať autobusmi a vlakmi bezplatne po celý rok – do práce aj vo voľnom čase. V programe Jobrad spoločnosť Blum dotuje nákup nových bicyklov.

Zamestnanci ktorí cestujúci do práce udržateľným spôsobom môžu zbierať ekobody a vymieňať ich za udržateľné odmeny vo forme poukážok u regionálnych partnerov. Tento systém odmeňovania zvyšuje motiváciu. Za podporné opatrenia sa naši zamestnanci vzdávajú nároku na parkovacie miesto. Všetky tieto opatrenia si vyžadujú súčinnosť, je to spôsob dlhodobého znižovania počtu parkovacích miest na jedného zamestnanca.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Trvalá udržateľnosť

Po celé desaťročia rešpektujeme požiadavky na ochranu životného prostredia

Výstavba a využitie závodov

V duchu udržateľnosti sa staviame šetrne k pôde a spoliehame sa na obnoviteľné zdroje energie.

Využívanie zdrojov

Dbáme na efektívne využívanie zdrojov a  udržiavame čo najnižší dopad na životné prostredie.

Trvalá udržateľnosť

Po celé desaťročia rešpektujeme požiadavky na ochranu životného prostredia

Výstavba a využitie závodov

V duchu udržateľnosti sa staviame šetrne k pôde a spoliehame sa na obnoviteľné zdroje energie.

Využívanie zdrojov

Dbáme na efektívne využívanie zdrojov a  udržiavame čo najnižší dopad na životné prostredie.