Blum_Containerstapler_Werk7

Doprava a mobilita

Dopravná premávka je podľa Európskej environmentálnej agentúrydruhý najväčší prispievateľ k emisiám CO2 s podielom približne 28 %. Tím dopravnej logistiky už roky pracuje na dodávkach produkcie, spôsobom šetrným k životnému prostrediu, železničnou dopravou: aby sme zmenšili klimatickú stopu, produkcia sa dopravuje najefektívnejším možným spôsobom do viac ako 125 krajín.

Produkcia do sveta po železnici

Vďaka vlastnej železničnej prípojke závodu č. 7 v Dornbirne k terminálu vo Wolfurte a niekoľkých konceptoch okružného trasovania železničnej dopravy sa predchádza prejazdom prázdnych kontajnerov v opačných smeroch, kovania sa dostávajú k zákazníkom na celom svete spôsobom, ktorý šetrí zdroje.

Každý týždeň v úzkej spolupráci s rakúskymi spolkovými železnicami premáva 8 vlakových súprav tam a späť medzi Dornbirnom a Wolfurtom, čo predstavuje približne 5300 kontajnerov, ktoré ročne cestujú po železnici, nie po ceste. Samotné toto opatrenie odľahčí cestnú dopravu o približne 7000 jázd ročne a ušetrí 138 ton CO2 ročne.

Vďaka všetkým opatreniam v oblasti dopravnej logistiky sa nám podarilo znížiť emisie CO2 celej dopravnej službe v Rakúsku o 28 %. Z toho polovica tvoria železničné systémy, čím šetríme 12 097 ton CO2.

Polovica vozového parku nákladných vozidiel je už CO2-neutrálna

Približne polovica z našich 13 autobusov, ktoré premávajú do našich 8 závodov vo Vorarlbergu a prepravujú polotovary, a aj hotové výrobky, už jazdí na bioplyn z Vorarlbergu. V porovnaní s bežnými nákladnými vozidlami s naftovým motorom sa podiel sadzí znížil o viac ako 90 % a produkuje sa približne o 30 % menej oxidov dusíka. Nákladné vozidlá na plyn majú navyše nižšie emisie hluku a jazdia plynulejšie. Ako pohonná hmota sa používa bioplyn od miestnych partnerov.

Koncept mobility pre zamestnancov

Našim zamestnancom odporúčame, aby namiesto autami do práce cestovali vlakom, autobusom, na bicykli alebo pešo. Cieľom je zvýšiť v nasledujúcich rokoch ich podiel z takmer 40 % na približne 60 % a dosiahnuť pozitívne účinky na zdravie i životné prostredie. Preto systematicky analyzujeme mobilitu našich zamestnancov a úzko spolupracujeme s dopravnými podnikmi a obcami. Na internú prepravu máme k dispozícii vlastné bicykle a 1/3 našich vozidiel je elektrická.

Udržateľná mobilita znižuje emisie škodlivé pre klímu a zdravie, ako sú skleníkové plyny, tuhé častice, hluk a mikroplasty. Chceme súčasne odľahčiť dopravu a obyvateľov i zachovať cesty voľné pre tých, ktorí sú na nich závislí. Na presadenie tejto zmeny ponúkame balík udržateľných ponúk: Zamestnancom hradíme ročné cestovné lístky na regionálnu dopravu. Takto podporujeme udržateľnú mobilitu nielen na cestu do práce, ale aj nad jej rámec. Všetci zamestnanci môžu vo Vorarlbergu cestovať autobusmi a vlakmi bezplatne po celý rok – do práce aj vo voľnom čase. V programe Jobrad spoločnosť Blum dotuje nákup nových bicyklov.

Zamestnanci ktorí cestujúci do práce udržateľným spôsobom môžu zbierať ekobody a vymieňať ich za udržateľné odmeny vo forme poukážok u regionálnych partnerov. Tento systém odmeňovania zvyšuje motiváciu. Za podporné opatrenia sa naši zamestnanci vzdávajú nároku na parkovacie miesto. Všetky tieto opatrenia si vyžadujú súčinnosť, je to spôsob dlhodobého znižovania počtu parkovacích miest na jedného zamestnanca.

Blum_Containerstapler_Werk7