VAB0494_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Montážne zariadenia

Jednoduché a rýchle zmontovanie zásuvkových skriniek a výsuvov

S našimi praktickými montážnymi zariadeniami, prispôsobenými podľa vašich požiadaviek, môžete optimalizovať spracovanie zásuvkových systémov Blum až do malosériovej výroby. Jednoduché použitie, vysoká spokojnosť používateľov a dlhá životnosť s ešte väčším pohodlím montáže.

BOXFIX P

BOXFIX prináša vďaka ľahkému ovládaniu a efektívnej príprave väčší komfort pri montáži LEGRABOX a TANDEMBOX. Montáž zjednodušuje a zrýchľuje pneumatické upínanie.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

VAB0443BEARBEITET_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3_#V1

Variabilne nastaviteľné sú výšky a šírky chrbtov. Často sa opakujúce nastavenia si možno vopred nakonfigurovať pomocou prídavného šírkového dorazu.

VAB0444BEARBEITET_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3_#V1

Najskôr sa zoskrutkuje drevený chrbát s držiakmi chrbta.

VAB0446BEARBEITET_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3_#V1

Do BOXFIX P vložíte chrbát, dno a bočnice zásuvky. Odpadá náročné upevňovanie.

VAB0445BEARBEITET_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3_#V1

Diely zásuvky sa pneumaticky zafixujú a následne sa zoskrutkujú.

BOXFIX E-L

BOXFIX E-L je pohodlný pomocník na racionálnu montáž LEGRABOX. Všetky komponenty spracujete bez škár a precízne.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

Nastavenie šírky je úplne jednoduché podľa príslušného chrbta.

Drevený chrbát zoskrutkujete s držiakom chrbta úplne bez škár.

Diely zásuvky môžete zmontovať precízne a bez škár bez nepohodlného držania.

BOXFIX E-T

Rýchla a pohodlná montáž TANDEMBOX – tú zaručuje BOXFIX E-T. Všetky zásuvkové diely sa zmontujú racionálne a efektívne. Pre čistý a precízny výsledok spracovania.

 Na stránku výberu pomôcok na spracovanie

Nastavenie šírky sa uskutočňuje podľa príslušného chrbta.

Drevený chrbát a držiak chrbta môžu byť zoskrutkované bez medzery a presne.

S BOXFIX E-T zmontujete všetky zásuvkové diely pohodlne a efektívne.

VAB0494_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1