DAEX Design + TurboCAD

DAEX Design (s TurboCAD) je program vyvinutý pre stolárske, nábytkárske a interiérové firmy. Program tvorí aplikácia TurboCAD na kreslenie, vizualizáciu vo 2D a 3D, s rozšírením DAEX, ktorý dokáže vygenerovať materiálové náklady, spotrebu, optimalizáciu narezávania, kusovníky, etikety nábytku. Vďaka dostupnosti rôznych funkcií a nástrojov je DAEX Design k dispozícii od jednoduchej štartovacej až po profesionálnu verziu, ktorá dokáže prenášať údaje aj do strojov, ako sú CNC, píly, olepovačky hrán a sklady. Všetky verzie obsahujú import BXF zo systému DYNALOG. Importovaný korpus obsahuje informácie o kovaniach aj s vŕtaniami. Používateľovi tak stačí doplniť požadované materiály korpusu, použiť ich pri grafickom návrhu a získať výstupy pre výrobu.

Ako integrovať údaje spoločnosti Blum?

  • Softvér obsahuje integrovanú knižnicu kovaní značky Blum s údajmi CAD jednotlivých výrobkov a kompletné použitie

  • Softvér má rozhranie BXF na importovanie výsledkov projektovania z Konfigurátora výrobku a korpusu, ako sú kovania, informácie o spracovaní a drevené diely, a na ich ďalšie spracovanie softvérom

Rozsah kovaní

Softvér podporuje tieto výrobky značky Blum:

Zásuvkové systémy Systémy výklopov Systémy závesov
LEGRABOX pure/free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK-top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Technológie pohybu Systémy vedení Ostatné výrobky
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Integrácia údajov výrobkov je spoplatnená
Údaje spoločnosti Blum sú integrované od verzie softvéru DAEX DESIGN 20, 21 (cez integráciu údajov výrobku alebo rozhranie BXF)

Ktoré jazyky softvér ponúka?

Angličtina, čeština, španielčina