Zásady používania súborov cookie

Stav 2.10.2019

Informácie o súboroch cookie a pluginy sociálnych sietí na internetovej stránke Julius Blum GmbH.

 

A. Prehľad

Na našom webovom sídle sa používajú tzv. súbory cookie, identifikácie zariadení a podobné technológie (ďalej len „súbory cookie“).

Súbory cookie slúžia na zjednodušenie a zefektívnenie digitálnych produktov a služieb firmy Blum (ďalej skrátene len „Služby“), a tiež na analyzovanie zvyklostí používania s cieľom neustáleho vylepšovanie služieb pre používateľov. Používame aj pluginy sociálnych sietí, pomocou ktorých môžete prejsť priamo na stránky príslušných sociálnych sietí.

Ďalej uvádzame informácie o používaní našich súborov cookie a pluginov sociálnych sietí.

Prepojenia uvádzané v týchto zásadách používania súborov cookie na externé webové stránky obsahujú ďalšie informácie. Obsahy, ktoré s nimi súvisia, boli vytvorené tretími osobami a nemáme na ne žiadny vplyv. Za obsah v cieľoch odkazov neručíme.

 

B. Všeobecné informácie o súboroch cookie

Súbory cookie sú textové súbory uložené na vašom (mobilnom) koncovom zariadení. Takto vieme zistiť, či ste už navštívili naše webové sídlo, ako ste sa správali pri vyhľadávaní a v prípade, ak ste sa už raz prihlásili na naše webové sídlo, automatizovať ďalšie prihlásenia.

Naše webové sídlo môžete využiť aj vtedy, ak ste odmietli používanie súborov cookie; môže to však viesť k funkčným obmedzeniam našich služieb.

 

C. Osobné údaje

Nami používané súbory cookie nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by vás mohli osobne identifikovať.

Vaše osobné údaje sa budú spracovávať, len ak ich sami zadáte priamo pri používaní našich služieb (napr. kontaktný formulár, žiadosť, bulletin). V takom prípade budete pred odoslaním údajov informovaný o charaktere zhromažďovaných údajov a o účeloch ich spracovania a budete vyzvaný poskytnúť príslušné vyhlásenie o súhlase.

 

D. Druhy súborov cookie a využitie na našom webovom sídle

1. Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné, aby ste mohli v plnom rozsahu používať naše služby a ich funkcie. Takto získané údaje sa vzťahujú len na návštevu nášho webového sídla, nie však na ostatné správanie pri vyhľadávaní. Odmietnutie týchto súborov cookie môže spôsobiť, že nebudete môcť využiť úplný rozsah funkcií našich služieb.

2. Súbory cookie - na analýzu výkonnosti alebo webu/súbory cookie externých inzerentov: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o spôsobe používania nášho webového sídla; napr. ktoré stránky sa najčastejšie vyvolávajú, a či sa zobrazujú chybové hlásenia. V tejto kategórii používame súbory cookie z Google Analytics. Vaša adresa IP sa pritom anonymizuje. Príslušné vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane údajov spolu s informáciami o technickej deaktivácii nájdete dolu.

a.  Vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov

b.  Doplnok prehliadača na deaktivovanie

Súhlasom s používaním súborov cookie dávate súhlas aj na použitie Google Analytics.

3. Súbory cookie Adserver, reklamné, Targeting a Recommender: Pri návšteve nášho webového sídla vám vďaka remarketingovým súborom cookie pre správcov  značiek Google dokážeme ponúknuť na webových sídlach externých inzerentov relevantné inzeráty na naše výrobky alebo služby. Pri návšteve našej webovej lokality bude vaše (mobilné) zariadenie označené sledovacím súborom cookie správcu značiek Google. Vďaka tejto „značke“ získate pri návšteve cudzích webových sídiel reklamu našej spoločnosti formou reklamných pruhov. Použitím príslušných nastavení bude vaša adresa IP pre službu Google Analytics i správcu značiek Google anonymizovaná.

 

E. Správa súborov cookie vo vašom prehliadači

Ďalej uvádzame prepojenia na návody, ako možno spravovať a odstrániť súbory cookie v bežných prehliadačoch:

Ak nie je uvedený prehliadač, ktorý používate, odporúčame vyhľadať príslušné pokyny vo vyhľadávači DuckDuckGo.

V súvislosti s inštaláciou doplnkov prehliadača na deaktivovanie Google Analytics a Econda odkazujeme na hore uvedené vysvetlenia k bodu D.2.

 

F. Pluginy sociálnych sietí

Naše webové sídlo ponúka pluginy rôznych sociálnych sietí. Ak ste počas návštevy nášho webového sídla alebo používania niektorej z našich aplikácií prihlásený do sociálnej siete a kliknete na našom webovom sídle na príslušnú ikonu sociálnej siete, sociálna sieť pridá tieto informácie do vášho profilu. Keď komunikujete so sociálnou sieťou pomocou pluginu sociálnej siete, na sociálnu sieť sa prenášajú aj tieto informácie.

Ak si takýto prenos údajov neželáte, odhláste sa zo sociálnej siete pred návštevou nášho webového sídla alebo mobilnej aplikácie.

Na zber a prenos údajov prostredníctvom pluginov sociálnych sietí nemáme žiadny vplyv. Podrobné informácie o zbere a spracovaní prostredníctvom sociálnych sietí, ich právach a o nastavení ochrany údajov, ktoré vám vyhovuje, nájdete v pravidlách ochrany údajov jednotlivých sociálnych sietí.YouTube (Google)

 Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu