Zásady používania súborov cookie

Stav ku 12. 6. 2017

Informácie o súboroch cookie a sociálnych doplnkoch na internetovej stránke Julius Blum GmbH

A. Prehľad

Na digitálnych platformách (webové sídlo, aplikácie) firmy Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 6973 Höchst (ďalej len „Blum“), sa používajú takzvané súbory cookie, identifikátory zariadení a iné podobné technológie (súhrnne ďalej označované názvom „súbory cookie“).

Tieto súbory cookie slúžia na zjednodušenie a zefektívnenie digitálnych produktov a služieb firmy Blum (ďalej skrátene len „Služby“), a takisto na analyzovanie zvyklostí používania na neustále vylepšovanie týchto služieb pre používateľov. Používame aj sociálne doplnky, pomocou ktorých môžete prejsť priamo na stránky príslušných sociálnych sietí.

Ďalej uvádzame informácie o používaní našich súborov cookie a sociálnych doplnkov.

Prepojenia uvádzané v týchto zásadách používania súborov cookie na externé webové stránky obsahujú ďalšie informácie. Obsahy, ktoré s nimi súvisia, boli vytvorené tretími osobami a nemáme na ne žiadny vplyv. Za obsah v cieľoch odkazov neručíme.

B. Všeobecné informácie o súboroch cookie

Súbory cookie sú textové súbory uložené na vašom (mobilnom) koncovom zariadení. Takto vieme zistiť, či ste už navštívili naše webové sídlo, ako ste sa správali pri vyhľadávaní a v prípade, ak ste sa už raz prihlásili na naše webové sídlo, automatizovať ďalšie prihlásenia.

Naše webové sídlo môžete využiť aj vtedy, ak ste odmietli používanie súborov cookie; môže to však viesť k funkčným obmedzeniam našich služieb.

C. Osobné údaje

Nami používané súbory cookie nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by vás mohli osobne identifikovať.

Vaše osobné údaje sa budú spracovávať, len ak ste ich osobne a priamo zadali na použitie našimi službami (napr. kontaktné formuláre). V takom prípade budete pred odoslaním údajov informovaný o druhu zhromažďovaných údajov a o účele spracovania. Budete požiadaný o podanie príslušného vyhlásenia o súhlase.

D. Druhy súborov cookie a využitie na našom webovom sídle

1. Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné, aby ste mohli v plnom rozsahu používať naše služby a ich funkcie. Takto získané údaje sa vzťahujú len na návštevu nášho webového sídla, nie však na ostatné správanie pri vyhľadávaní. Odmietnutie týchto súborov cookie môže spôsobiť, že nebudete môcť využiť úplný rozsah funkcií našich služieb.

2. Súbory cookie na analýzu výkonnosti alebo webu/súbory cookie iných poskytovateľov: V tejto kategórie využívame súbory cookie od tretích poskytovateľov, vrátane Google Analytics a Econda. Vaša adresa IP sa pritom anonymizuje. Príslušné vyhlásenie o ochrane údajov poskytovateľa spolu s informáciami o technickej deaktivácii nájdete dolu.

a. Google Analytics Pravidlá ochrany údajov a Doplnok prehliadača na deaktivovanie

b. Econda Pravidlá ochrany údajov a Nesúhlas/​technická deaktivácia

Súhlasom s používaním súborov cookie dávate súhlas aj na použitie Google Analytics a Econda.

3. Súbory cookie Adserver, reklamné, Targeting a Recommender: Takéto súbory cookie nepoužívame.

E. Správa súborov cookie vo vašom prehliadači:

Ďalej uvádzame prepojenia na návody, ako možno spravovať a odstrániť súbory cookie v bežných prehľadávačoch:

Ak nie je uvedený prehliadač, ktorý používate, odporúčame vyhľadať príslušné pokyny vo vyhľadávači DuckDuckGo .

V súvislosti s inštaláciou doplnkov prehliadača na deaktivovanie Google Analytics a Econda odkazujeme na hore uvedené vysvetlenia k bodu D.2.

F. Sociálne siete

Naše služby ponúkajú doplnky rôznych sociálnych sietí. Ak ste počas návštevy nášho webového sídla alebo používania niektorej z našich aplikácií prihlásený do sociálnej siete a kliknete na našom webovom sídle na príslušnú ikonu sociálnej siete, sociálna sieť pridá tieto informácie do vášho profilu. Keď komunikujete využívaním sociálnych doplnkov na sociálnej sieti, na sociálnu sieť sa prenášajú aj tieto informácie.

Ak si takýto prenos dát neželáte, odhláste sa zo sociálnej siete pred návštevou nášho webového sídla alebo mobilnej aplikácie.

Na zber a prenos údajov prostredníctvom sociálnych doplnkov nemáme žiadny vplyv. Podrobné informácie o zbere a spracovaní prostredníctvom sociálnych sietí, ich právach a o nastavení ochrany údajov, ktoré vám vyhovuje, nájdete v pravidlách ochrany údajov jednotlivých sociálnych sietí:Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu