PaletteCAD

Komplexné softvérové riešenie 3D počínajúc projektovaním, prezentáciou a prípravou výroby až po riadenie strojov CNC

Ako integrovať údaje spoločnosti Blum?

  • Softvér má rozhranie BXF na importovanie výsledkov projektovania z Konfigurátora výrobku a korpusu, ako sú kovania, informácie o spracovaní a drevené diely, a na ich ďalšie spracovanie softvérom

  • Softvér obsahuje integrovanú knižnicu kovaní značky Blum s údajmi CAD jednotlivých výrobkov a kompletné použitie

Rozsah kovaní

Softvér podporuje tieto výrobky značky Blum:

Zásuvkové systémy Systémy výklopov Systémy závesov
LEGRABOX pure/free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX*
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK-top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Technológie pohybu Systémy vedení Ostatné výrobky
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE*
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX*
SPACE STEP*
Integrácia údajov výrobkov je bezplatná
Údaje spoločnosti Blum sú integrované od verzie softvéru Palette CAD 7 (cez integráciu údajov výrobku alebo rozhranie BXF)

*Tieto výrobky nie sú v softvéri integrované, dajú sa však importovať cez rozhranie BXF. V individuálnych prípadoch sa údaje CAD dajú importovať aj z konfigurátorov. Nezabúdajte pritom, že k dispozícii nie sú všetky informácie o spracovaní.