Presse_WJ1516_160714_041

Tlač

Naše služby pre vás

Chceme vás v práci podporiť najnovšími tlačovými správami. Informujte sa na našej internetovej stránke, tu rešeršujte naše tlačové správy a obrázky, alebo si vyžiadajte naše tlačové správy na e-mail.

Aktuálne tlačové správy

 Všetky tlačové správy

Tlačové materiály

Profil spoločnosti

Tento dokument vám poskytne prehľad o našich súčasných hospodárskych výsledkoch, medzníkoch rozvoja podniku a o našich strategických oblastiach činnosti.

Kontaktná osoba

Máte ďalšie otázky? Radi vám poskytneme ďalšie informácie a obrazový materiál.

alt address-image

Julius Blum GmbH

Werk 2

Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

AUSTRIAAsia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


Presse_WJ1516_160714_041