Blum_IMG2570_Uścisk dłoni

Dobré veci sa rodia z dialógu

Naša kvalita – to sú tiež služby našim dodávateľom

Vysoko kvalitný výrobok môže vzniknúť len vďaka správnej kvalite surovín a jednotlivých dielov. Naše procesy musia spĺňať nielen bežné normy a špecifikácie. Musia spĺňať aj naše vysoké nároky. Pri dielcoch, ktoré si sami nevyrábame vo firme, sa s dôverou obraciame na spoľahlivých dodávateľov.

Precízna výroba náročných výrobkov

S postupom vývoja sú naše výrobky čoraz zložitejšie a mnohé pracovné kroky sú tak zákonite technickejšie. Súprava nášho prvého zásuvkového systému METABOX má 16 dielcov. Náš najnovší zásuvkový systém LEGRABOX ich však má už viac ako 250! Do našich závesových, výsuvných alebo zásuvkových systémov integrujeme totiž stále viac funkcií a tiež pomôcok na spracovanie. To si vyžaduje presné plánovanie, precíznu výrobu a efektívne procesy.

Partnerstvo na rovnocennom základe

Nie všetky dielce si vyrábame sami vo firme. Preto sa v súvislosti s dodávkami niektorých dielcov s dôverou obraciame na spoľahlivých dodávateľov. A s cieľom zaručenia kvality nakupovaných dielcov uzatvárame s každým z našich dodávateľov dohodu o zabezpečení kvality. Naša spolupráca je založená na báze rovnocennosti a v duchu džentlmenskej dohody. Bez premrštených špecifikácií a medzných hodnôt.

Kvalita s budúcnosťou

Často ide o detaily. Len ak je každá paleta riadne osadená, zabalená a označená, môžeme s ňou v našich plne automatizovaných skladoch bez problémov manipulovať. Len ak presne vieme, ktoré materiály naši partneri používajú v dodávaných dielcoch, dokážeme ich správne použiť v našich výrobkoch. Transparentnosť, záväzný prístup a spoľahlivosť poháňa obe strany dopredu – našich partnerov i nás.

Džentlmenská dohoda, ktorá platí

Naša dohoda o zabezpečení kvality sa nesie v duchu džentlmenskej dohody. Upravuje síce dôležité vzťahy medzi zmluvnými stranami, avšak pre dlhodobý, kvalitný vzťah a spoločný rozvoj je nevyhnutný neustály dialóg. Naši dodávatelia sú neoddeliteľnou súčasťou nášho výrobného reťazca, a preto je tento vzájomný dialóg pre nás dôležitý. Nesieme veľkú zodpovednosť za spoločný úspech.

Blum_IMG2570_Uścisk dłoni