TIP-ON

Pre funkčný komfort otvárania

Dvere, výklopy či systémy výsuvov: Bezúchytkový nábytok s integrovanou mechanickou podporou otvárania TIP-ON sa otvára jednoduchým ťuknutím. Na dovretie stačí jemné zatlačenie na čelo. Mechanizmus TIP-ON zostáva plne funkčný, aj keď dvere, výklopy alebo výsuvy vytiahnete rukou.

TIP-ON na dvierka

Bezúchytkové dvierka sa otvárajú bez námahy ľahkým ťuknutím. Pritom sa dvierka otvoria pod uhlom, pohodlným pre používateľa nábytku. Na dovretie stačí jemné pritlačenie.

Ďalšie informácie

TIP-ON pre AVENTOS

Ľahké otváranie výklopov AVENTOS jemným ťuknutím. Výklop sa otvorí tak, aby ste ho mohli rukou pohodlne posunúť nahor. Na zatvorenie stačí zľahka pritlačiť na výklop.

TIP-ON pre systémy výsuvov

Zásuvky bez úchytiek a výsuvy sa vďaka mechanickej podpore dajú otvárať bez námahy a spoľahlivo: Stačí ľahké ťuknutie na čelo na ktoromkoľvek mieste. Vďaka voliteľnej synchronizácii je funkčnosť TIP-ON zaručená aj pri širokých výsuvoch. A zatvárajú sa ľahkým potlačením.

Príklady použitia

TIP-ON na dvierka

Otváranie bez námahy jednoduchým ťuknutím na čelo.

Plné ruky - žiadny problém

TIP-ON pre AVENTOS ponúka pohodlné riešenie pre všetky obytné priestory.

TIP-ON pre LEGRABOX

Bezúchytkové zásuvky skrinky a výsuvy sa otvárajú ľahkým ťuknutím.

TIP-ON pre systémy vedení

Zásuvky skrinky a výsuvy z dreva sa otvárajú ľahkým ťuknutím.

Dovieranie ľahkým zatlačením

Dvierka, výklopy alebo výsuvy sa zatvárajú s TIP-ON jednoduchým ľahkým zatlačením na čelo.

Mohlo by vás tiež zaujímať

SERVO-DRIVE

Elektrická podpora otvorenia

TIP-ON BLUMOTION

Dve funkcie – vo fascinujúcej kombinácii

Firma Blum pre nábytok bez úchytiek

Štyri technológie pohybu otvárajú nekonečné možnosti

SERVO-DRIVE

Elektrická podpora otvorenia

TIP-ON BLUMOTION

Dve funkcie – vo fascinujúcej kombinácii

Firma Blum pre nábytok bez úchytiek

Štyri technológie pohybu otvárajú nekonečné možnosti