VAB0523_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Databáza výrobkov

Technické informácie o výrobkoch značky Blum

V databáze výrobkov nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o jednotlivých výrobkoch Blum. Môžete si prevziať a priamo spracovávať popisy výrobkov, technické podrobnosti, výkresy výrobkov, údaje CAD a veľa iných podrobných informácií.

Vyskúšajte si už teraz...

Spustiť E-SERVICES

Výhody pre stolárov a našich zákazníkov – predajcov kovaní a z nábytkárskeho priemyslu

  • Prehľad všetkých výrobkov Blum dostupných na vašom trhu

  • Podrobné popisy jednotlivých výrobkov, vrátane technických charakteristík

  • Správne údaje priamo od výrobcu kovaní na voľné použitie

  • Priame preberanie údajov rôznych výrobkov: Obrázky, grafika, výkresy a údaje CAD (3D) na projektovanie a konštruovanie riešení kovaní Blum

Prehľad obsahu a funkcií

Brožúry

Vyberte požadovaný výrobok z niektorej kategórie výrobkov alebo podľa kľúčového slova získate všetky základné informácie.

Súbory na prevzatie

Okrem obrázkov výrobkov, projektovacích a montážnych výkresov nájdete aj údaje CAD vo všetkých bežných formátoch na prevzatie.

Podrobné charakteristiky výrobkov

Na samostatnej karte nájdete veľmi podrobný zoznam technických vlastností výrobkov.

Kontaktná osoba

Databáza výrobkov je súčasťou E-SERVICES Blum. Blum E-Services je internetový portál, ktorý ponúka našim zákazníkom a partnerom rôzne elektronické služby on-line. Individuálne prístupové oprávnenia, vrátane hesla, naši zákazníci a partneri dostanú od svojej kontaktnej osoby Použite na to nasledujúci kontaktný formulár.

VAB0523_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2