IMG2630_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1

moving ideas na tému Kvalita bývania

Komfort bývania je s nami hračka. Spoločne utvárame kvalitu bývania, inšpirujúcu vašich zákazníkov. Praktickým, krásnym a trvanlivým nábytkom.

Výskum potrieb

Praktické riešenia všestranných požiadaviek zákazníkov

Blum Inspirations

Nápady pre vyššiu kvalitu bývania

Age Explorer

Cielený výskum pri vývoji výrobkov

Plánovač kuchynských zón

Projektovanie úložného priestoru podľa potrieb

IMG2630_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1