DS0048_DS_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

AGE EXPLORER®

Zaručenie kvality pohybu na dlhé roky

Kúpa kuchyne spravidla znamená veľkú investíciu, ktorá sa už následne len veľmi ťažko mení. Kuchyňa sa používa v priemere asi 20 rokov. Preto by mala zodpovedať osobným potrebám. Tie sa však môžu postupom rokov meniť. Preto má zmysel presne skúmať potreby používateľov kuchýň všetkých vekových kategórií. Preto používame simulátor staroby: AGE EXPLORER®.

Poznať už dnes potreby zajtrajška

Ak si niekto oblečie AGE EXPLORER® môže si vyskúšať pohybové obmedzenia na vlastnej koži. Na vlastnej koži tak možno zakúsiť, aké špeciálne potreby z toho vyplývajú napríklad pri používaní kuchyne. AGE EXPLORER® je registrovaná známka Inštitútu Meyer-Hentschel.

Už o pár minút sa cítiť starší o veľa rokov

Rôzne komponenty simulujú stuhnutosť kĺbov, stratu svalovej sily alebo obmedzené videnie a sluch. Na dosiahnutie realistickej simulácie sa odev nosí najmenej 2 hodiny.

Výrobky ponúkajúce kvalitu pohybu pre všetkých

AGE EXPLORER® podporuje vývoj takých výrobkov, ktoré používateľovi kuchyne ponúkajú ergonomické výhody aj v dlhodobom výhľade. Poznatky zo skúšok so simulačným oblečením zapracovávame do vývoja našich nových výrobkov.

Pri kúpe kuchyne myslite na budúcnosť

Ak niekto premýšľa nad optimálnym vybavením už pred kúpou kuchyne, dokáže zaručiť, že práca v kuchyni bude prinášať radosť po dlhé roky a pôjde rýchlo od ruky.

Uľahčenie práce v kuchyni

Praktická skúška ukazuje: Dvierka na spodnej skrinke sú náročné, najmä pre ľudí s obmedzeniami pohyblivosti. Výsuvy sú ergonomicky účelnejšie a príjemnejšie.

Máte prehľad o všetkom, čo potrebujete

Výklopy na hornej skrinke umožňujú voľný prístup dovnútra. Dajú sa ľahko otvoriť a pohybujú sa nahor, von z pracovnej oblasti. Výklopy AVENTOS zostávajú stáť v každej požadovanej polohe a zatvárajú sa vďaka BLUMOTION vždy ľahučko a ticho.

Ergonómia aj v rohu

Hlboké zohýbanie až do kolien môže byť veľmi namáhavé. V pohodlných riešeniach rohov, ako je SPACE CORNER firmy Blum, sa dajú optimálne uchovávať a jednoducho vyberať najrozmanitejšie veci, ako sú veľké misy, zásoby a dokonca aj pracovný kuchynský príbor a pomôcky.

Fascinujúce otváranie

Pomocou elektrickej podpory otvárania SERVO-DRIVE alebo mechanickej podpory otvárania TIP-ON BLUMOTION sa výsuvy dajú ľahko ovládať aj bedrom, kolenom alebo nohou. Stačí ľahké ťuknutie. Obe ruky tak zostávajú voľné a hlboké zohýbanie je zbytočné.

DS0048_DS_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1