IMG0897_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6_#V1

Výskum potrieb vo firme Blum

Spoznať, čo používatelia kuchýň potrebujú

Už dlhé roky sa venujeme potrebám používateľov kuchýň na celom svete. Takto neustále získavame nové poznatky a rozvíjame nápady na výrobky, ktoré sú prispôsobené každodenným potrebám kuchyne.

AGE EXPLORER®

AGE EXPLORER® je oblek, pomocou ktorého možno simulovať ťažkosti pri pohybe tela. Jeho nositeľ môže zažiť na vlastnej koži napríklad to, ako sa varí, keď máte pohybové problémy a uvedomí si, aké osobitné potreby v dôsledku toho vyvstávajú.

 Viac o oblečení na simuláciu veku

Postrehy o používaní kuchýň

Vývoj výrobkov, šitých priamo na mieru podľa potrieb používateľov, si vyžaduje poznanie ich zvykov a potrieb. Práve preto neustále navštevujeme používateľov kuchyne doma a pozorujeme ich pri každodennej činnosti v kuchyni – a na celom svete. Už viac ako 15 rokov firma Blum intenzívne vedie tento výskum.

 

Pozorovať, analyzovať, porozumieť

Na sledovanie sa používa kamera a pomocné prostriedky, ako sú prístroje a dotazníky. Vďaka tomu môžeme určiť, okrem iného, najčastejšie činnosti a postupy v kuchyni a požiadavky na praktické kuchyne, ako napr. potrebu úložného priestoru, vnútorné usporiadanie alebo takisto aj funkčné nároky na naše výrobky. Získané poznatky zapracovávame do nášho vývoja výrobkov.

Poznatky z výskumu

Okrem špecifík rôznych krajín sa zisťuje aj veľa podobností. Napríklad hlavná pracovná plocha sa na celom svete nachádza ideálne medzi drezom a varnou doskou a má približne 90 cm. Potvrdzujú sa aj ergonomické aspekty. Zohýbanie, vystieranie alebo lezenie na pracovnú dosku je – bez ohľadu na krajinu – vždy nevýhoda.Asia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


IMG0897_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6_#V1