IMG2628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1

moving ideas na tému Dôvera

Pevný vzťah je plný mnohých dobrých dobrodružstiev. A ten sa zakladá na dôvere, ktorú si u vás chceme zaslúžiť.

Učňovská príprava vo firme Blum

Komplexná angažovanosť vo vzdelávaní a odbornej príprave mladých ľudí

Trvalá udržateľnosť

Požiadavkou kvality je počínať si ekologicky

História spoločnosti

Viac ako 65 rokov v pohybe

Dáta a fakty

Prehľad údajov za fiškálny rok

Blum International Consulting

Trvalo udržateľný personálny a organizačný rozvojAsia
Europe
Oceania

Rozdeliť stranu


IMG2628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1