IMG2628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1

moving ideas na tému Dôvera

Pevný vzťah je plný mnohých dobrých dobrodružstiev. A ten sa zakladá na dôvere, ktorú si u vás chceme zaslúžiť.

Učňovská príprava vo firme Blum

Komplexná angažovanosť vo vzdelávaní a odbornej príprave mladých ľudí

Trvalá udržateľnosť

Požiadavkou kvality je počínať si ekologicky

História spoločnosti

Od roku 1952 v pohyb

Dáta a fakty

Prehľad údajov za fiškálny rok

Blum International Consulting

Trvalo udržateľný personálny a organizačný rozvoj

IMG2628_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AM_#V1