IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1

Giao diện với phần mềm CAD/CAM

Cập nhật dữ liệu tủ và phụ kiện cho phần mềm của bạn

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất phần mềm CAD/CAM để giúp bạn lên kế hoạch và thiết kế nội thất có sử dụng sản phẩm Blum dễ dàng hơn. Các nhà cung cấp được liệt kê sẽ cho phép bạn sử dụng phụ kiện Blum một cách dễ dàng. Các đối tác phần mềm của chúng tôi tích hợp dữ liệu phụ kiện Blum ở nhiều dạng khác nhau:

  • Thông qua Bộ cấu hình Phụ kiện Blum được tích hợp trong phần mềm

  • Thông qua giao diện BXF mà bạn có thể sử dụng để áp dụng kết quả thiết kế của mình từ Bộ định dạng tủ hoặc Bộ cấu hình Sản phẩm vào phần mềm CAD của bạn

  • Thông qua thư viện phụ kiện Blum chứa tất cả dữ liệu CAD dưới dạng các sản phẩm đơn lẻ hoặc toàn bộ ứng dụng Blum

Chọn một nhà cung cấp phần mềm CAD/CAM từ danh sách để tìm hiểu cách họ tích hợp dữ liệu Blum vào phần mềm của họ.

 

Bạn cũng có thể sử dụng Dịch vụ Dữ liệu CAD/CAM miễn phí của chúng tôi cho phần mềm không có dữ liệu CAD/CAM của Blum tích hợp. Dữ liệu chuẩn hóa này có thể được nhập vào phần mềm của bạn.

 

Những lợi ích dành cho bạn?

  • Bạn sẽ giảm bớt sai sót khi lập kế hoạch. Nhờ vào những giải pháp phụ kiện đã được kiểm tra bao gồm dữ liệu lắp đặt, danh sách bộ phận, dữ liệu phụ kiện và phần gỗ.

  • Bạn sẽ tiết kiệm thời gian. Dữ liệu phụ kiện đã sẵn sàng để bạn cài đặt

  • Bạn luôn có dữ liệu cập nhật. Phụ kiện mới nhanh chóng được cập nhật trong phần mềm của bạn.

Tìm hiểu thêm về các đối tác phần mềm của chúng tôi

Liên hệ

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với nhân viên Blum bạn đang làm việc cùng hoặc sử dụng mẫu liên hệ dưới đây.

IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1