VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Giao diện với phần mềm đối tác

Dữ liệu tủ và phụ kiện cho phần mềm CAD/CAM

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác phần mềm CAD/CAM để giúp bạn lên kế hoạch và thiết kế nội thất bằng sản phẩm Blum dễ dàng hơn. Để cung cấp phần mềm nhưng không cần tích hợp dữ liệu CAD/CAM của Blum, chúng tôi có tùy chọn cài đặt giao diện với Bộ cấu hình sản phẩm và/hoặc Bộ định dạng tủ/DYNAPLAN. Nhờ đó đem đến cho người sử dụng nhiều lợi thế của cả hai chương trình.

Những lợi ích của nhà sản xuất tủ bếp

  • Ít lỗi hơn nhờ chuyển giao các giải pháp phụ kiện đã thử nghiệm va chạm, bao gồm danh sách linh kiện, dữ liệu phụ kiện và bộ phận bằng gỗ

  • Tiết kiệm thời gian vì không cần nhập và tìm thủ công dữ liệu CAD cá nhân

  • Bộ cấu hình sản phẩm và Bộ định dạng tủ/DYNAPLAN là các công cụ thông tin hữu ích để lên kế hoạch cho nội thất bằng các phụ kiện Blum

Những lợi ích của nhà sản xuất phần mềm

  • Hỗ trợ cài đặt giao diện với định dạng dữ liệu tiêu chuẩn và tài liệu đầy đủ

  • Dữ liệu Blum luôn cập nhật

  • Luận cứ bổ sung cho phần mềm CAD/CAM của bạn

Giao diện CAD/CAM trong DYNAPLAN

Phần mềm lên kế hoạch tủ bếp DYNAPLAN giúp bạn tìm phụ kiện Blum phù hợp cho nội thất của bạn một cách nhanh chóng và đơn giản.
Dữ liệu lên kế hoạch có thể được chuyển qua lại giữa DYNAPLAN và phần mềm lên kế hoạch của bạn qua giao diện CAD/CAM.

 Tìm hiểu thêm về DYNAPLAN

Xem nhanh nội dung và tính năng

Đối tác phần mềm

Đối tác phần mềm của chúng tôi có thể tích hợp dữ liệu phụ kiện Blum vào phần mềm CAD/CAM của họ hoặc bật tính năng chuyển đổi dữ liệu trực tiếp.

Xuất BXF

Chỉ cần nhấn nút để xuất dữ liệu tủ và phụ kiện từ Bộ cấu hình sản phẩm hoặc Bộ định dạng tủ/DYNAPLAN sang chương trình CAD tương ứng.

Dữ liệu tủ và phụ kiện được chuyển đổi dễ dàng

Dữ liệu lên kế hoạch cho thùng tủ đầy đủ, bao gồm dữ liệu phụ kiện và vị trí khoan, có thể được nhập trực tiếp để chỉnh sửa trong chương trình CAD của bạn.

Giao diện CAD/CAM hoạt động như thế nào?

DYNAPLAN interface AutoCAD software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner AutoCAD.

DYNAPLAN interface Bazissoft software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner Bazissoft.

DYNAPLAN interface Bricsys software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner Bricsys.

DYNAPLAN interface CAD+T software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner CAD+T.

DYNAPLAN interface cadwork software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner cadwork.

DYNAPLAN interface Ecru (PRO100) software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner Ecru (PRO100).

DYNAPLAN interface Horatec software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner Horatec.

DYNAPLAN interface IBS software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner IBS.

DYNAPLAN interface Imos software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner Imos.

DYNAPLAN interface Our software partner cabinet vision

This video shows highlights from the application of the DYNAPLAN interface to our software partner cabinet vision.

DYNAPLAN interface PaletteCAD software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner PaletteCAD.

DYNAPLAN interface Software partner ARDIS

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner ARDIS.

DYNAPLAN interface software partner HOMAG

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner HOMAG.

DYNAPLAN interface SolidWorks software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner SolidWorks.

DYNAPLAN interface TopSolid software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner TopSolid.

DYNAPLAN interface Truncad software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner Truncad.

DYNAPLAN interface Vectorworks software partner

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner Vectorworks.

DYNAPLAN interface: Software partner SketchUp

This video shows highlights from the DYNAPLAN interface to our software partner SketchUp.

DYNAPLAN interface: Software partner Swiss all CAD

This video shows highlights from the application of the DYNAPLAN interface to our software partner Swiss all CAD.

DYNAPLAN: Giao diện SketchUp

Video này thể hiện các điểm nổi bật của giao diện DYNAPLAN cho đối tác phần mềm SketchUp của chúng tôi.

Giao diện DYNAPLAN: Đối tác phần mềm Eficad

Video này thể hiện các điểm nổi bật từ việc áp dụng giao diện DYNAPLAN cho đối tác phần mềm Eficad của chúng tôi bằng cách sử dụng phần mềm Swood.

Giao diện DYNAPLAN: Đối tác phần mềm Point Line

Video này thể hiện các điểm nổi bật từ việc áp dụng giao diện DYNAPLAN cho đối tác phần mềm Point Line của chúng tôi.

Video hình ảnh dịch vụ Blum của interzum 2017

Video hình ảnh này được tạo cho interzum 2017 và minh họa các dịch vụ Blum cho các nhóm mục tiêu: nhà phân phối được ủy quyền, ngành nội thất, nhà sản xuất tủ, người lắp đặt đồ nội thất, kiến trúc sư và nhà sản xuất phần mềm.

Tôi có thể nhận phần mềm giao diện ở đâu?

Giao diện CAD/CAM hoạt động khác nhau tùy vào mỗi phần mềm của đối tác.
Loại giao diện khả thi:

  • Giao diện đã được tích hợp vào phần mềm CAD/CAM của bạn. Vui lòng liên hệ nhà sản xuất phần mềm của bạn để tìm hiểu cách thức hoạt động của giao diện.

  • Giao diện yêu cầu cài đặt phần mềm bổ sung ngoài phần mềm CAD/CAM hiện tại của bạn. Tập tin cài đặt sẽ được cung cấp bởi nhà sản xuất phần mềm của bạn. Hãy liên hệ với đối tác liên hệ của bạn tại đó.

  • Sau khi đã cài đặt DYNAPLAN, AutoCAD và SolidWorks, người sử dụng có thể tải về giao diện này trực tiếp từ phần Cập nhật DYNAPLAN. (Không bao gồm người dùng AutoCAD LT và phiên bản sinh viên).Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2