Blum_IMG0832

Cơ sở sản xuất

Khắp thế giới

Chúng tôi lựa chọn các cơ sở dựa trên nhu cầu của địa phương, cơ sở hạ tầng hậu cần và sự sẵn có của nhân viên có trình độ. Mục đích của chúng tôi là để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Áo

alt address-image

Werk 1 Produktion

Im Städtle 40

6973 HÖCHST

AUSTRIA

Điện thoại: +43 5578 705 - 0

alt address-image

Werk 2

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

AUSTRIA

Điện thoại: +43 5578 705 - 0

Fax: +43 5578 705 - 44

alt address-image

Werk 3 Technik

Landstraße 14

6973 HÖCHST

AUSTRIA

Điện thoại: +43 5578 705 - 0

alt address-image

Werk 4 Produktion

Brachsenweg 35

6900 BREGENZ

AUSTRIA

Điện thoại: +43 5578 705 - 0

alt address-image

Werk 5 Produktion

Birkenfeld 1

6972 FUSSACH

AUSTRIA

Điện thoại: +43 5578 705 - 0

alt address-image

Werk 6 Produktion

Hauptstraße 73

6974 GAISSAU

AUSTRIA

Điện thoại: +43 5578 705 - 0

alt address-image

Werk 7 Produktion

Stöckenstraße 5

6850 DORNBIRN

AUSTRIA

Điện thoại: +43 5578 705 - 0

alt address-image

Werk 8 Produktion

Johann-Baptist-Salzmann-Straße 1

6850 DORNBIRN

AUSTRIA

Điện thoại: +43 5578 705 - 0

Braxin

alt address-image

Av. João Paulo I, 2052

Jardim Santa Bárbara

EMBU DAS ARTES SP

06817-000

BRAZIL

Điện thoại: +55 11 4785 3400

Fax: +55 11 4785 3421

Trung Quốc

alt address-image

上海市 青浦工业园区新厍路188号

201700 上海市 CHINA

Điện thoại: +86 21 3920 3355

Ba Lan

alt address-image

ul. Poznańska 16

62-020 JASIN K/SWARZĘDZA

POLAND

Điện thoại: +48 61 895 1900

Hoa Kỳ

alt address-image

7733 Old Plank Road

Stanley NC 28164

UNITED STATES OF AMERICA

Điện thoại: +1 704 827 1345

Fax: +1 704 827 8464

Blum_IMG0832