VAB0316_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Ứng dụng chọn dụng cụ lắp ráp

Dụng cụ lắp ráp cho mọi tình huống

Chúng tôi có dụng cụ lắp ráp phù hợp cho mọi sản phẩm của mình. Ứng dụng chọn dụng cụ của chúng tôi sẽ cho bạn biết dụng cụ lắp ráp nào phù hợp với nhu cầu của bạn nhất. Dù là AVENTOS, CLIP top BLUMOTION hay LEGRABOX, dụng cụ lắp ráp của Blum cũng đảm bảo lắp ráp chính xác và các sản phẩm của chúng tôi hoạt động đúng chức năng.

loading


Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


VAB0316_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1