CABINET VISION

CABINET VISION không chỉ đơn thuần là phần mềm CAD/CAM, phần mềm này còn là một giải pháp thiết kế hoàn chỉnh cho ngành nội thất. CABINET VISION có thể tạo các thiết kế nội thất và tủ theo yêu cầu của khách hàng, kết xuất ảnh thực tế, tối ưu hóa vật liệu, báo giá và tính toán, danh sách cắt và danh sách bộ phận, đồng thời cũng có thể tạo mã G tự động, có thể gia công bằng máy cho các máy CNC của bạn.

Làm thế nào để tích hợp dữ liệu Blum?

  • Phần mềm chứa giao diện BXF để bạn có thể nhập và sau đó chỉnh sửa kết quả thiết kế từ Bộ cấu hình sản phẩm và Bộ định dạng tủ, ví dụ: phụ kiện, thông tin sản xuất và các bộ phận bằng gỗ

  • Phần mềm tích hợp thư viện phụ kiện Blum, bao gồm dữ liệu CAD cho các sản phẩm riêng lẻ và toàn bộ ứng dụng

Các nhóm sản phẩm phụ kiện

Các sản phẩm Blum này được phần mềm hỗ trợ:

Hệ thống ray hộp Hệ thống tay nâng Hệ thống bản lề
LEGRABOX free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Công nghệ chuyển động Hệ thống ray trượt Các sản phẩm khác
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Không tính phí cho việc tích hợp dữ liệu sản phẩm
Dữ liệu Blum đã được tích hợp vào phần mềm phiên bản 8 trở lên (dưới dạng tích hợp dữ liệu sản phẩm hoặc giao diện BXF)

Phần mềm hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Không có thông tin