Hỗ trợ vận chuyển & hậu cần

Giải pháp hậu cần theo ý muốn

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng để đảm bảo cung cấp sản phẩm Blum phù hợp, với số lượng, giá, địa điểm và thời gian phù hợp.

Khi có yêu cầu, chúng tôi có thể phân tích và cải thiện quy trình đặt hàng của bạn và/hoặc hệ thống quản lý kho hàng cũng như tìm ra khả năng tiết kiệm.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tích hợp chuỗi cung ứng, bằt đầu từ tích hợp đơn giản các giao diện trong quy trình đặt hàng đến giả định trách nhiệm quản lý kho hàng đầy đủ bằng cách sử dụng một hệ thống kho hàng do nhà cung cấp quản lý (VMI).

Chúng tôi luôn nỗ lực để tìm ra giải pháp tốt nhất có thể cho khách hàng trong lĩnh vực vận chuyển. Ở khía cạnh này, chúng tôi chú trọng đến nhu cầu cá nhân của bạn và phát triển các giải pháp riêng và linh hoạt.

Những lợi ích của khách hàng công nghiệp và nhà phân phối được ủy quyền

  • Hãy trao đổi ý kiến với các chuyên gia và truy cập mạng lưới kiến thức của chúng tôi
  • Tận dụng khả năng tiết kiệm trong lĩnh vực hậu cần
  • Giảm lỗi nhờ tích hợp hệ thống
  • Phân tích tùy chỉnh

Đáng tin cậy và hiệu quả

Chúng tôi đảm bảo cung cấp sản phẩm đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí và đúng hạn, từ bến chất hàng của Blum đến địa điểm giao.

Dễ hiểu

Khi có yêu cầu, chúng tôi sẵn lòng tiến hành nhiều loại phân tích khác nhau cho bạn.

Thông tin liên hệ của bạn

Nếu bạn có thắc mắc về dịch vụ này, vui lòng liên hệ nhân viên Blum hoặc sử dụng mẫu liên hệ sau.

Nội dung này có thể sẽ khiến bạn quan tâm

Quản lý đơn hàng

Nhập đơn hàng cho khách hàng trực tiếp

Hỗ trợ bán hàng

Trưng bày sản phẩm truyền cảm hứng

Cơ sở dữ liệu sản phẩm

Các tính năng kỹ thuật của sản phẩm

Quản lý đơn hàng

Nhập đơn hàng cho khách hàng trực tiếp

Hỗ trợ bán hàng

Trưng bày sản phẩm truyền cảm hứng

Cơ sở dữ liệu sản phẩm

Các tính năng kỹ thuật của sản phẩm