CAD+T Software

Các giải pháp phần mềm tích hợp cho ngành nội thất. CAD+T bao gồm tất cả các yêu cầu của hoạt động sản xuất đồ nội thất từ lập kế hoạch, minh họa bằng hình ảnh thực tế đến sản xuất và liên kết trực tiếp đến máy CNC. Phần mềm này cũng bao gồm mọi khía cạnh hoạt động từ việc tạo báo giá đến hoàn thiện. CAD+T cung cấp các ứng dụng dựa trên AutoCAD® và các giải pháp tham số 3D dựa trên Autodesk Inventor®. Đầu tiên hãy lập kế hoạch và vẽ ở dạng 2D, sau đó nhận dữ liệu 3D tự động từ hệ thống. Tạo và xuất danh sách các bộ phận và phụ kiện từ các bản vẽ một cách nhanh chóng và đơn giản. Kết nối máy trực tiếp cho phép truyền dữ liệu thiết kế sang máy nhanh chóng và tự động, bao gồm quá trình xử lý các thông tin. Không quan trọng bạn đang xử lý hàng riêng lẻ hay sản xuất hàng loạt, sử dụng gỗ, kim loại, thủy tinh hay các vật liệu khác - chỉ cần hoàn thành thiết kế và sau đó tất cả dữ liệu sẽ được chuẩn bị chuẩn xác cho việc tính toán giá bán và sản xuất. Không cần lập danh sách các bộ phận thủ công, không cần lập trình máy đặc biệt - đây là cách bạn tối ưu hóa các quy trình của mình. Có thể dùng với CAD+T

CAD+T Solutions GmbH

Consulting GmbH
Gewerbepark 16
4052 ANSFELDEN
AUSTRIA

Điện thoại +43 7229 83100 0 Trang web

Làm thế nào để tích hợp dữ liệu Blum?

  • Phần mềm có chứa Bộ cấu hình Phụ kiện thông minh Blum
  • Phần mềm chứa giao diện BXF để bạn có thể nhập dữ liệu và sau đó chỉnh sửa kết quả thiết kế từ Bộ cấu hình sản phẩm và Bộ định dạng tủ, ví dụ: phụ kiện, thông tin sản xuất và thông số cho phần gỗ
  • Phần mềm cũng cho phép nhập dữ liệu cho danh sách bộ phận dưới dạng dữ liệu CSV hoặc XLS
  • Phần mềm chứa thư viện phụ kiện Blum, bao gồm dữ liệu CAD cho các sản phẩm riêng lẻ và toàn bộ ứng dụng

Các nhóm sản phẩm phụ kiện

Các sản phẩm Blum này được phần mềm hỗ trợ:

Hệ thống ray hộp Hệ thống tay nâng Hệ thống bản lề
LEGRABOX pure / free
AVENTOS HF / HS / HL / HK
CLIP top
TANDEMBOX antaro / intivo
AVENTOS HK-S
CLIP top BLUMOTION
METABOX
AVENTOS HK-XS
 
 
AVENTOS HK top
 
Công nghệ chuyển động Hệ thống ray trượt Các sản phẩm khác
BLUMOTION
MOVENTO
CABLOXX
TIP-ON
TANDEM
SPACE STEP
TIP-ON BLUMOTION
 
 
SERVO-DRIVE
 
 

Không tính phí cho việc tích hợp dữ liệu sản phẩm

Phần mềm hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật
Những ngôn ngữ khác tùy theo yêu cầu