IMG2443_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Dịch vụ dữ liệu sản phẩm

Tiết kiệm thời gian, tích hợp không lỗi của dữ liệu phụ kiện Blum

Dịch vụ dữ liệu sản phẩm của chúng tôi cung cấp cho các đối tác phần mềm gói dữ liệu phụ kiện Blum đầy đủ để tích hợp vào phần mềm của họ. Sau khi gói dữ liệu được tích hợp, phần mềm sẽ có tất cả dữ liệu phụ kiện Blum thông thường mà người dùng cần. Cập nhật thường xuyên để đảm bảo dữ liệu luôn mới nhất.

Dịch vụ dữ liệu sản phẩm của chúng tôi giúp giảm đáng kể thời gian và tiền bạc mà đối tác phần mềm thường phải đầu tư vào để mua và cập nhật dữ liệu sản phẩm Blum.

Những lợi ích của nhà sản xuất phần mềm

  • Dữ liệu mới, không lỗi và đầy đủ trực tiếp từ nhà sản xuất phụ kiện

  • Giảm thời gian và công sức cần thiết để mua dữ liệu, thông tin đầu vào và cập nhật nhờ tích hợp gói dữ liệu sản phẩm đầy đủ

  • Tích hợp trước những cải tiến của Blum kể từ khi ra mắt thị trường

  • Luận cứ kinh doanh bổ sung cho phần mềm của bạn

Những lợi ích của nhà sản xuất tủ bếp

  • Có thể sử dụng trực tiếp dữ liệu phụ kiện Blum toàn diện trong phần mềm thông thường của bạn

  • Có thể tránh lỗi khi lên kế hoạch nhờ dữ liệu sản phẩm đầy đủ đã được nhà sản xuất kiểm tra

  • Hỗ trợ tối ưu từ khi lập kế hoạch đến khi chuyển dữ liệu đến khâu sản xuất

IMG2443_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1