Dịch vụ dữ liệu sản phẩm

Tiết kiệm thời gian, tích hợp không lỗi của dữ liệu phụ kiện Blum

Dịch vụ dữ liệu sản phẩm của chúng tôi cung cấp cho các đối tác phần mềm gói dữ liệu phụ kiện Blum đầy đủ để tích hợp vào phần mềm của họ. Sau khi gói dữ liệu được tích hợp, phần mềm sẽ có tất cả dữ liệu phụ kiện Blum thông thường mà người dùng cần. Cập nhật thường xuyên để đảm bảo dữ liệu luôn mới nhất.

Dịch vụ dữ liệu sản phẩm của chúng tôi giúp giảm đáng kể thời gian và tiền bạc mà đối tác phần mềm thường phải đầu tư vào để mua và cập nhật dữ liệu sản phẩm Blum.

Nội dung này có thể sẽ khiến bạn quan tâm

Bộ định dạng cấu hình sản phẩm

Tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp một cách nhanh chóng và đơn giản, tải về dữ liệu CAD và đặt hàng với nhà phân phối của bạn.

Giao diện với phần mềm đối tác

Truyền tải dữ liệu tủ và phụ kiện nhanh chóng, trực tiếp

Cabinet Configurator

Tổng hỗ trợ từ kế hoạch đến sản xuất

Bộ định dạng cấu hình sản phẩm

Tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp một cách nhanh chóng và đơn giản, tải về dữ liệu CAD và đặt hàng với nhà phân phối của bạn.

Giao diện với phần mềm đối tác

Truyền tải dữ liệu tủ và phụ kiện nhanh chóng, trực tiếp

Cabinet Configurator

Tổng hỗ trợ từ kế hoạch đến sản xuất