TrunCAD

Lập kế hoạch đồ nội thất nhanh chóng và dễ dàng với bản trình bày 3D (VR/AR/dò tia) và chuyển sang sản xuất bằng cách nhấp chuột. Dưới dạng danh sách bộ phận, danh sách cắt, kế hoạch cắt, dữ liệu cho sản xuất với trung tâm gia công CNC.

Làm thế nào để tích hợp dữ liệu Blum?

  • Phần mềm có chứa Bộ cấu hình Phụ kiện Blum thông minh

  • Phần mềm chứa giao diện BXF để bạn có thể nhập và sau đó chỉnh sửa kết quả thiết kế từ DYNAPLAN, ví dụ: phụ kiện, thông tin sản xuất và các bộ phận bằng gỗ.

Các nhóm sản phẩm phụ kiện

Các sản phẩm Blum này được phần mềm hỗ trợ:

Hệ thống ray hộp Hệ thống tay nâng Hệ thống bản lề
LEGRABOX pure / free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Công nghệ chuyển động Hệ thống ray trượt Các sản phẩm khác
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Không tính phí cho việc tích hợp dữ liệu sản phẩm
Dữ liệu Blum đã được tích hợp vào phần mềm phiên bản 7 trở lên (dưới dạng tích hợp dữ liệu sản phẩm hoặc giao diện BXF)