TopSolid‘Wood

TopSolid‘Wood là một gói phần mềm CAD/CAM tích hợp được phát triển đặc biệt cho nhu cầu của ngành công nghiệp chế biến gỗ. Phần mềm này cung cấp cho bạn khả năng sáng tạo không giới hạn dựa trên Parasolid Exact Modeler. Các chức năng cụ thể của TopSolid'Wood có tính đến các nhu cầu xử lý cụ thể bắt đầu từ giai đoạn mô hình hóa của mô hình 3D, do đó cho phép “thiết kế để sản xuất”. Các chức năng đặc biệt này cũng có thể được tùy chỉnh, cho phép thích ứng một cách chính xác và hiệu quả với các quy trình sản xuất khác nhau.

Cấu hình với TopSolid'Wood cho phép bạn thực hiện công việc hằng ngày một cách hiệu quả nhất.

 

TopSolid

7, rue du Bois Sauvage
91055 EVRY CEDEX
FRANCE

Điện thoại +33 1 60 87 20 20 Fax +33 1 60 87 20 30 Trang web

Làm thế nào để tích hợp dữ liệu Blum?

  • Phần mềm chứa giao diện BXF để bạn có thể nhập dữ liệu và sau đó chỉnh sửa kết quả thiết kế từ DYNAPLAN, ví dụ: phụ kiện, thông tin sản xuất và các bộ phận bằng gỗ

Các nhóm sản phẩm phụ kiện

Các sản phẩm Blum này được phần mềm hỗ trợ:

Hệ thống ray hộp Hệ thống tay nâng Hệ thống bản lề
LEGRABOX pure / free
AVENTOS HF / HS / HL / HK
CLIP top
TANDEMBOX antaro / intivo
AVENTOS HK-S
CLIP top BLUMOTION
METABOX
AVENTOS HK-XS
 
 
AVENTOS HK top
 
Công nghệ chuyển động Hệ thống ray trượt Các sản phẩm khác
BLUMOTION
MOVENTO
CABLOXX
TIP-ON
TANDEM
SPACE STEP
TIP-ON BLUMOTION
 
 
SERVO-DRIVE
 
 

Có tính phí cho việc tích hợp dữ liệu sản phẩmDữ liệu Blum đã được tích hợp vào phần mềm phiên bản TopSolid'Wood 2021 trở lên (dưới dạng tích hợp dữ liệu sản phẩm hoặc giao diện BXF)

Phần mềm hỗ trợ những ngôn ngữ nào?

Phần mềm hiện hỗ trợ 17 ngôn ngữ