IMG2475_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Nhà phân phối & nhà bán lẻ

Chúng tôi rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn về dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Từ ngày 01/06/2022, Hafele không còn là đại lý chính thức của Blum Việt Nam
From June 1, 2022, Hafele is no longer Blum Vietnam's official dealer.

IMG2475_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1