Giao diện với cửa hàng trực tuyến

Gửi danh sách linh kiện cho nhà phân phối

Chúng tôi có một giao diện với cửa hàng trực tuyến của các nhà phân phối được ủy quyền giúp bạn đặt hàng phụ kiện trực tuyến dễ dàng hơn. Danh sách linh kiện do Bộ cấu hình sản phẩm và Bộ định dạng tủ soạn ra có thể được xuất trực tiếp vào hệ thống đặt hàng tương ứng.

Những lợi ích của nhà sản xuất tủ bếp

  • Danh sách linh kiện đầy đủ được gửi trực tiếp đến cửa hàng trực tuyến của nhà phân phối được ủy quyền, không cần nhập thủ công
  • Giảm thời gian đặt hàng so với đặt hàng bằg email hoặc fax
  • Tìm kiếm sản phẩm không tốn thời gian

Những lợi ích của nhà phân phối được ủy quyền

  • Toàn bộ quy trình đặt hàng đơn giản hơn
  • Danh sách linh kiện đầy đủ được gửi trực tiếp đến cửa hàng trực tuyến của bạn
  • Giảm thời gian cần thiết để xử lý đơn hàng của khách hàng

Xem nhanh nội dung và tính năng

1
3
Dự án của tôi/Danh sách đơn hàng của tôi

Các danh sách linh kiện khác nhau có thể được gửi kèm theo dự án và đơn đặt hàng sản xuất của bạn trong “Dự án của tôi” và “Danh sách đơn hàng của tôi”. Đó chính là hiệu quả thiết thực! Có thể sử dụng lại, điều chỉnh hoặc sao chép các cấu hình đã lưu bất cứ lúc nào.

2
3
Gửi cho nhà phân phối

Danh sách linh kiện từ Bộ cấu hình sản phẩm hoặc Bộ định dạng tủ có thể được gửi đến hệ thống đặt hàng của các nhà phân phối được ủy quyền sau một lần bấm.

3
3
Điền vào đơn hàng của bạn

Giá và tình trạng còn hàng được hiển thị rõ ràng trong cửa hàng trực tuyến của nhà phân phối.
Đây là nơi để bạn điền vào đơn hàng của mình.

Thông tin liên hệ của bạn

Giao diện với cửa hàng trực tuyến là tính năng bổ sung hữu ích của các bộ cấu hình của chúng tôi và dành cho người dùng đã đăng ký. Vui lòng đăng ký trực tuyến và nhận dữ liệu quyền truy cập cá nhân hoặc sử dụng mẫu liên hệ sau.

Nội dung này có thể sẽ khiến bạn quan tâm

Bộ định dạng cấu hình sản phẩm

Tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp một cách nhanh chóng và đơn giản, tải về dữ liệu CAD và đặt hàng với nhà phân phối của bạn.

Cơ sở dữ liệu sản phẩm

Các tính năng kỹ thuật của sản phẩm

Cabinet Configurator

Tổng hỗ trợ từ kế hoạch đến sản xuất

Bộ định dạng cấu hình sản phẩm

Tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp một cách nhanh chóng và đơn giản, tải về dữ liệu CAD và đặt hàng với nhà phân phối của bạn.

Cơ sở dữ liệu sản phẩm

Các tính năng kỹ thuật của sản phẩm

Cabinet Configurator

Tổng hỗ trợ từ kế hoạch đến sản xuất