SchnittstellezuOnlineShops02

Giao diện với cửa hàng trực tuyến

Gửi danh sách linh kiện cho nhà phân phối

Chúng tôi có một giao diện với cửa hàng trực tuyến của các nhà phân phối được ủy quyền giúp bạn đặt hàng phụ kiện trực tuyến dễ dàng hơn. Danh sách linh kiện do Bộ cấu hình sản phẩm và Bộ định dạng tủ soạn ra có thể được xuất trực tiếp vào hệ thống đặt hàng tương ứng.

Những lợi ích của nhà sản xuất tủ bếp

  • Danh sách linh kiện đầy đủ được gửi trực tiếp đến cửa hàng trực tuyến của nhà phân phối được ủy quyền, không cần nhập thủ công

  • Giảm thời gian đặt hàng so với đặt hàng bằg email hoặc fax

  • Tìm kiếm sản phẩm không tốn thời gian

Những lợi ích của nhà phân phối được ủy quyền

  • Toàn bộ quy trình đặt hàng đơn giản hơn

  • Danh sách linh kiện đầy đủ được gửi trực tiếp đến cửa hàng trực tuyến của bạn

  • Giảm thời gian cần thiết để xử lý đơn hàng của khách hàng

Xem nhanh nội dung và tính năng

Giỏ hàng

Danh sách linh kiện do Bộ cấu hình sản phẩm hoặc Bộ định dạng tủ/DYNAPLAN tạo ra có thể được lưu ngay và xử lý trong giỏ hàng.

Gửi cho nhà phân phối

Danh sách linh kiện từ Bộ cấu hình sản phẩm hoặc Bộ định dạng tủ/DYNAPLAN có thể được gửi đến hệ thống đặt hàng của các nhà phân phối được ủy quyền sau một lần bấm.

Điền vào đơn hàng của bạn

Giá và tình trạng còn hàng được hiển thị rõ ràng trong cửa hàng trực tuyến của nhà phân phối.
Đây là nơi để bạn điền vào đơn hàng của mình.

Thông tin liên hệ của bạn

Giao diện với cửa hàng trực tuyến là tính năng bổ sung hữu ích của các bộ cấu hình của chúng tôi và dành cho người dùng đã đăng ký. Vui lòng đăng ký trực tuyến và nhận dữ liệu quyền truy cập cá nhân hoặc sử dụng mẫu liên hệ sau.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


SchnittstellezuOnlineShops02