IMG2626_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1

ý tưởng chuyển động – phạm vi

Làm thế nào để biến ý tưởng của bạn thành hiện thực? Với các giải pháp phụ kiện nội thất tiện dụng, nhiều loại sản phẩm và lời khuyên cá nhân thông qua chuyên gia Blum của bạn.

Catalogue

Mọi thứ trong tầm mắt - cơ hoặc kỹ thuật số

Bộ cấu hình sản phẩm

Tìm giải pháp phụ kiện phù hợp

EXPANDO T

Hệ thống đơn nhất dành cho tủ treo tường, cửa và ngăn kéo

IMG2626_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1