werk_2_fahnen_5496

Sự kiện & Số liệu

Năm tài chính 2019/2020

Năm tài chính của Blum bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 30/6. Bạn sẽ tìm thấy bản tóm tắt những số liệu chính của năm tài chính hiện tại ở đây.

Kể từ 30/06/2020

Icon_Umsatz_320x130px

Doanh thu trên toàn thế giới


1.906,92

triệu euro
Icon_Lieferung_Laender_320x130px

Số lượng quốc gia thường xuyên nhập khẩu sản phẩm của Blum


trên 120

khắp thế giới
 Tìm hiểu văn phòng kinh doanh
Icon_Investitionen_320x130px

Đầu tư


327

triệu euro

Phân bố doanh thu

Châu Âu 44 %

Mỹ 15 %

Các thị trường khác 41 %

Nhân viên trên toàn thế giới
Mitarbeiter1920weltweit
Số nhân viên tại Vorarlberg
Mitarbeiter1920vorlarlberg
Icon_Werke_320x130px

Tìm hiểu thêm về cơ sở sản xuất


3

ở Ba Lan, Mỹ và Brazil
 Tìm hiểu các cơ sở sản xuất
Icon_Tochtergesellschaften_320x130px

Công ty con & đại diện


32

trên khắp thế giới
Icon_Werk_mit_Berge_320x130px

Nhà máy tại Vorarlberg


8

bao gồm Trụ sở chính của chúng tôi
 Tìm hiểu văn phòng kinh doanh

Cơ cấu công ty và quản lý

Julius Blum GmbH là một công ty gia đình: Martin Blum 26%, Philipp Blum 26%, Blum Private Foundation 48%.

 Lịch sử công tyAsia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


werk_2_fahnen_5496