werk_2_fahnen_5496

Sự kiện & Số liệu

Năm tài chính 2017/2018

Năm tài chính của Blum bắt đầu từ ngày 1/7 đến ngày 30/6. Bạn sẽ tìm thấy bản tóm tắt những số liệu chính của năm tài chính hiện tại ở đây.

Kể từ 30/06/2018

Icon_Umsatz_320x130px

Doanh thu trên toàn thế giới


1.839,42

triệu euro
Icon_Umsatz_Mitarbeiter_320x130px

Doanh thu trên mỗi nhân viên


245 000

euro
Icon_Investitionen_320x130px

Đầu tư


216

triệu euro

Phân bố doanh thu

Châu Âu 48 %

Mỹ 15 %

Các thị trường khác 37 %

Nhân viên trên toàn thế giới
Mitarbeiter1718weltweit
Số nhân viên tại Vorarlberg
Mitarbeiter1718vorlarlberg
Icon_Werke_320x130px

Nhà máy tại Vorarlberg


8

và các cơ sở sản xuất khác tại Ba Lan, Mỹ và Brazil
 Tìm hiểu các cơ sở sản xuất
Icon_Tochtergesellschaften_320x130px

Chi nhánh


30

và/hoặc các văn phòng đại diện
Icon_Lieferung_Laender_320x130px

Số lượng quốc gia thường xuyên nhập khẩu sản phẩm của Blum


trên 120

khắp thế giới
 Tìm hiểu văn phòng kinh doanh

Cơ cấu công ty và quản lý

Julius Blum GmbH là một công ty gia đình: Herbert Blum 26%, Gerhard E. Blum 26%, Blum Private Foundation 48%.

 Lịch sử công ty

Gợi ý này có thể sẽ khiến bạn quan tâmAsia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


werk_2_fahnen_5496