Blum_IMG2570_Uścisk dłoni

Chất lượng thông qua đối thoại

Chất lượng của chúng tôi cũng được xác định bởi các nhà cung cấp của chúng tôi

Sản phẩm cuối cùng với chất lượng hàng đầu đòi hỏi có nguồn nguyên vật liệu và các bộ phận thành phần có chất lượng hàng đầu. Các quy trình của chúng tôi không chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu chung được chấp nhận. Mà còn phải đáp ứng nhu cầu chính xác của chính chúng tôi. Đối với các bộ phận chúng tôi không tự sản xuất được, chúng tôi dựa vào quan hệ đối tác mạnh mẽ với các nhà cung cấp của chúng tôi.

Sản xuất các bộ phận phức tạp với độ chính xác cao

Các sản phẩm của chúng tôi ngày càng phức tạp hơn thông qua sự phát triển không ngừng và các quy trình sản xuất ngày càng trở nên kỹ thuật hơn. Một trong những hệ thống hộp đầu tiên của chúng tôi, METABOX, chỉ có 16 bộ phận. Ngược lại, hệ thống LEGRABOX mới nhất của chúng tôi có hơn 250 bộ phận! Lý do là chúng tôi đang tích hợp ngày càng nhiều tính năng vào các hệ thống bản lề, ngăn kéo và hộp. Cũng tương tự đối với các thiết bị lắp ráp của chúng tôi. Điều này đòi hỏi lập kế hoạch chính xác, sản xuất chính xác và quy trình hiệu quả.

Quan hệ đối tác trên một nền tảng bình đẳng

Chúng tôi dựa vào các đối tác đáng tin cậy để tạo ra các bộ phận mà chúng tôi tự làm. Và để đảm bảo rằng chúng tôi mua các thành phần chất lượng hàng đầu, chúng tôi tham gia Thỏa thuận Đảm bảo Chất lượng (QAA) với mọi nhà cung cấp của chúng tôi. Thỏa thuận quy định cách chúng ta làm việc cùng nhau - trên cơ sở bình đẳng và hợp tác tin cậy. Không có mục tiêu phóng đại hoặc giá trị ngưỡng.

Chất lượng bền vững

Chất lượng thường nằm ở các chi tiết nhỏ. Mỗi pallet phải được xếp, đóng gói và dán nhãn chính xác để đảm bảo rằng nó có thể được lưu trữ và lấy ra mà không có bất kỳ vấn đề nào trong kho hoàn toàn tự động của chúng tôi. Chỉ khi chúng tôi biết chính xác những vật liệu mà đối tác của chúng tôi sử dụng cho các bộ phận họ cung cấp, chúng tôi mới có thể áp dụng những vật liệu này một cách tối ưu trong các sản phẩm của mình. Sự minh bạch, cam kết và sự đáng tin cậy là những yếu tố rất quan trọng đối với cả hai bên - cả các đối tác của chúng tôi và chính chúng tôi.

Một thỏa thuận ràng buộc

Thỏa thuận Đảm bảo Chất lượng của chúng tôi giống như một thỏa thuận của quý ông. Nó trình bày các điểm quan trọng giữa các bên ký kết hợp đồng. Chúng tôi trò chuyện với nhau và cùng nhau tiến lên để có thể xây dựng mối quan hệ lâu dài. Các nhà cung cấp của chúng tôi là một liên kết quan trọng trong chuỗi sản xuất. Đó là lý do tại sao việc duy trì đối thoại là rất quan trọng. Chúng tôi có trách nhiệm đối với sự thành công chung của mình.

Blum_IMG2570_Uścisk dłoni