Cơ sở dữ liệu sản phẩm

Thông tin kỹ thuật về sản phẩm Blum

Bạn sẽ tìm được mọi thông tin cần thiết về từng sản phẩm Blum trong cơ sở dữ liệu sản phẩm của chúng tôi. Có thể dễ dàng tải về và xử lý trực tiếp mô tả sản phẩm, chi tiết kỹ thuật, bản vẽ sản phẩm, dữ liệu CAD và nhiều thông tin chi tiết khác.

Những lợi ích của nhà sản xuất tủ, nhà phân phối được ủy quyền và khách hàng công nghiệp

  • Tổng quan về các loại sản phẩm Blum hiện có trên thị trường
  • Mô tả chi tiết về từng sản phẩm, bao gồm tính năng kỹ thuật
  • Tùy ý hiệu chỉnh dữ liệu trực tiếp từ nhà sản xuất phụ kiện
  • Có thể tải về trực tiếp dữ liệu sản phẩm khác nhau: Hình ảnh, biểu đồ, bản vẽ và dữ liệu CAD (3D) để lập kế hoạch và thiết kế bằng cách sử dụng những giải pháp phụ kiện Blum

Xem nhanh nội dung và tính năng

1
3
Thông tin sản phẩm

Chỉ cần sử dụng các danh mục sản phẩm hoặc trường tìm kiếm miễn phí để tìm sản phẩm mà bạn cần, sau đó bạn sẽ nhận được tất cả thông tin cơ bản chỉ bằng một lần nhấp chuột.

2
3
Mục tải về

Bạn không chỉ tìm được hình ảnh sản phẩm, bản vẽ thiết kế và lắp ráp, mà còn cả dữ liệu CAD để tải về bằng mọi định dạng thông thường.

3
3
Chi tiết tính năng sản phẩm

Bạn sẽ tìm được danh sách chi tiết về các tính năng kỹ thuật của sản phẩm trong một thẻ riêng.

Thông tin liên hệ của bạn

Cơ sở dữ liệu sản phẩm là một phần không thể thiếu trong E-SERVICES của Blum. E-SERVICES của Blum là dịch vụ thông qua internet nhằm cung cấp cho khách hàng và đối tác của Blum các dịch vụ trực tuyến khác nhau. Khách hàng và đối tác có thể nhận dữ liệu truy cập cá nhân (bao gồm mật khẩu) từ đối tác liên hệ của Blum sử dụng mẫu liên hệ sau đây .

Nội dung này có thể sẽ khiến bạn quan tâm

Bộ định dạng cấu hình sản phẩm

Tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp một cách nhanh chóng và đơn giản, tải về dữ liệu CAD và đặt hàng với nhà phân phối của bạn.

Mẫu liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn lòng trả lời những câu hỏi của bạn

Thư viện đa phương tiện Marketing

Đa dạng như nhu cầu tiếp thị của bạn

Bộ định dạng cấu hình sản phẩm

Tìm những giải pháp phụ kiện phù hợp một cách nhanh chóng và đơn giản, tải về dữ liệu CAD và đặt hàng với nhà phân phối của bạn.

Mẫu liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn lòng trả lời những câu hỏi của bạn

Thư viện đa phương tiện Marketing

Đa dạng như nhu cầu tiếp thị của bạn