Presse_WJ1516_160714_041

Dịch vụ báo chí

Dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn

Chúng tôi muốn hỗ trợ công việc của bạn bằng cách cung cấp thông tin truyền thông cập nhật. Sử dụng trang web, thông cáo báo chí và hình ảnh của chúng tôi để tìm kiếm hoặc yêu cầu cung cấp gói truyền thông qua email.

Các thông cáo báo chí mới nhất

 Tất cả thông cáo báo chí

Thư mục báo chí

Danh sách gửi thư báo chí

Chúng tôi sẵn sàng gửi cho bạn thông cáo báo chí và hình ảnh mới nhất của chúng tôi qua email.

Đăng ký ngay

Kỷ yếu công ty

Tài liệu dưới đây cung cấp cho bạn thông tin chung về kết quả kinh doanh mới nhất của chúng tôi. Trong đó nêu bật các mốc thời gian trong hành trình phát triển của công ty và cho bạn biết về các phân khúc kinh doanh chiến lược của chúng tôi.

Thông tin liên hệ của bạn

Bạn có thêm câu hỏi? Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thêm thông tin và hình ảnh.

alt address-image

Head of Marketing Corporate Communications

Julius Blum GmbH

Werk 2

Frau Yvonne Schrott-Greußing

Industriestrasse 1

6973 HÖCHST

AUSTRIA

Điện thoại: +43 5578705 - 2654

Di động: +43 664 88412532Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


Presse_WJ1516_160714_041