TIP-ON BLUMOTION

Hai chức năng trong một - sự kết hợp đầy cảm hứng giữa đóng và mở dễ dàng

TIP-ON BLUMOTION kết hợp những lợi thế của hệ thống hỗ trợ mở bằng cơ TIP-ON với giảm chấn BLUMOTION đã qua kiểm tra và thử nghiệm. Ấn nhẹ để mở. Đóng bằng cách đẩy mạnh: tính năng TIP-ON được kích hoạt và giảm chấn BLUMOTION hoạt động để giúp giảm ồn khi đóng. Đồng thời, ưu điểm lớn nhất là hệ thống hoạt động hoàn toàn bằng cơ.