Blum_Product_Configurator

Bộ cấu hình sản phẩm

Cách tìm ra giải pháp phụ kiện phù hợp nhanh và tiện nhất

Bộ cấu hình sản phẩm của chúng tôi giúp bạn tìm đúng phụ kiện cho ứng dụng riêng của mình mà không cần cài đặt phần mềm hay cập nhật.

Ngoài ra, ứng dụng cũng cung cấp thông tin giá trị về các sản phẩm của chúng tôi, thậm chí là dữ liệu CAD - dành cho từng sản phẩm hoặc toàn bộ các giải pháp.
Hơn nữa, bạn có thể gửi danh sách linh kiện trực tiếp đến cửa hàng trực tuyến của nhà phân phối.

Bạn đã sẵn sàng xem?

Bắt đầu sử dụng E-SERVICES

Những lợi ích của nhà sản xuất tủ bếp

  • Tự động xuất danh sách linh kiện đầy đủ và đã được kiểm tra để tránh lỗi khi đặt hàng

  • Liên kết đến cửa hàng trực tuyến của các nhà phân phối được ủy quyền

  • Bản vẽ chính xác để thiết kế và sản xuất

  • Thông tin bổ sung để lắp ráp và điều chỉnh

  • Có thể chỉnh sửa những giải pháp phụ kiện cấu hình ở định dạng 2D/3D-CAD

Những lợi ích của nhà phân phối được ủy quyền

  • Công cụ thông tin hữu ích để trả lời thắc mắc của khách hàng

  • Tiết kiệm thời gian cần thiết để xử lý đơn hàng của khách hàng

  • Ít khiếu nại hơn do lỗi đặt hàng

  • Những lợi ích khác cho cửa hàng trực tuyến của bạn: Dữ liệu CAD, bản vẽ và thông tin lắp ráp được cung cấp trực tiếp bởi nhà sản xuất phụ kiện

  • Danh sách linh kiện đầy đủ được gửi trực tiếp đến cửa hàng trực tuyến của bạn

Xem nhanh nội dung và tính năng

Trực quan, nhanh chóng và dễ dàng

Bạn sẽ tìm hiểu bộ cấu hình qua từng lần nhấp chuột, bắt đầu từ tổng quan về tất cả các sản phẩm có thể được cấu hình qua các ứng dụng tính toán.

Danh sách linh kiện đầy đủ

Trình bày rõ ràng về tất cả các phụ kiện và linh kiện cần thiết

Bản vẽ thiết kế

Thông tin thiết kế có chứa bản vẽ của sản phẩm được cấu hình. Bạn có thể tải về ở định dạng 2D CAD.

Định dạng 3D CAD

Thông tin lắp ráp hữu ích được cung cấp kèm danh sách linh kiện. Bạn có thể tải về dữ liệu CAD của các ứng dụng đã được cấu hình ở mọi định dạng thông thường.

Dự án của tôi/Danh sách đơn hàng của tôi

Các danh sách linh kiện khác nhau có thể được gửi kèm theo dự án và đơn đặt hàng sản xuất của bạn trong “Dự án của tôi” và “Danh sách đơn hàng của tôi”. Đó chính là hiệu quả thiết thực! Có thể sử dụng lại, điều chỉnh hoặc sao chép các cấu hình đã lưu bất cứ lúc nào.

Gửi cho nhà phân phối

Các danh sách linh kiện khác nhau có thể được gửi kèm theo dự án và đơn đặt hàng sản xuất của bạn trong “Dự án của tôi” và “Danh sách đơn hàng của tôi”. Đó chính là hiệu quả thiết thực! Có thể sử dụng lại, điều chỉnh hoặc sao chép các cấu hình đã lưu bất cứ lúc nào.

Gửi cho nhà phân phối

Chúng tôi cung cấp một liên kết trực tiếp đến cửa hàng trực tuyến của các nhà phân phối chọn lọc. Qua đó đảm bảo danh sách linh kiện được chuyển đi một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Điền vào đơn hàng của bạn

Giá và tình trạng còn hàng được hiển thị rõ ràng trong cửa hàng trực tuyến của nhà phân phối. Đây là nơi để bạn điền vào đơn hàng của mình.

Thông tin liên hệ của bạn

Chúng tôi sẵn lòng cấp cho bạn quyền truy cập vào toàn bộ các dịch vụ có trong khu vực hạn chế. Khi đăng nhập bằng tài khoản khách, bạn chỉ có thể truy cập các dịch vụ cơ bản. Vui lòng truy cập e-services.blum.com/registration để đăng ký trực tuyến và nhận dữ liệu quyền truy cập cá nhân hoặc sử dụng mẫu liên hệ sau.Asia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang


Blum_Product_Configurator