Vectorworks

interiorcad là CAD sản xuất thực tế cho đồ nội thất và thiết kế nội thất dựa trên Vectorworks. Thiết kế ở dạng 3D hoặc 2D và tạo các bản trình bày bằng ảnh thực, danh sách bộ phận và chương trình CNC. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website www.extragroup.de/interiorcad.

extragroup GmbH

Pottkamp 19
48149 MÜNSTER
GERMANY

Điện thoại +49 251 390 89 0 Trang web

Làm thế nào để tích hợp dữ liệu Blum?

  • Phần mềm có chứa Bộ cấu hình Phụ kiện Blum thông minh
  • Phần mềm cũng có tùy chọn nhập dữ liệu cho danh sách bộ phận dưới dạng dữ liệu CSV hoặc XLS
  • Ngoài ra: nhập dữ liệu dưới dạng Parasolid, Step, DXF

Các nhóm sản phẩm phụ kiện

Các sản phẩm Blum này được phần mềm hỗ trợ:

Hệ thống ray hộp Hệ thống tay nâng Hệ thống bản lề
LEGRABOX pure / free
AVENTOS HF / HS / HL / HK
CLIP top
TANDEMBOX antaro / intivo
AVENTOS HK-S
CLIP top BLUMOTION
METABOX
AVENTOS HK-XS
 
 
AVENTOS HK top
 
Công nghệ chuyển động Hệ thống ray trượt Các sản phẩm khác
BLUMOTION
MOVENTO
CABLOXX
TIP-ON
TANDEM
SPACE STEP
TIP-ON BLUMOTION
 
 
SERVO-DRIVE
 
 

Không tính phí cho việc tích hợp dữ liệu sản phẩm
Dữ liệu Blum đã được tích hợp vào phần mềm phiên bản Vectorworks interiorcad 2016 trở lên (dưới dạng tích hợp dữ liệu sản phẩm hoặc giao diện BXF)