PaletteCAD

Giải pháp phần mềm 3D tích hợp để lập kế hoạch, trình bày và lên lịch sản xuất để điều khiển máy CNC

Làm thế nào để tích hợp dữ liệu Blum?

  • Phần mềm chứa giao diện BXF để bạn có thể nhập và sau đó chỉnh sửa kết quả thiết kế từ Bộ cấu hình sản phẩm và Bộ định dạng tủ, ví dụ: phụ kiện, thông tin sản xuất và các bộ phận bằng gỗ

  • Phần mềm chứa thư viện phụ kiện Blum tích hợp, bao gồm dữ liệu CAD cho các sản phẩm riêng lẻ và toàn bộ ứng dụng

Các nhóm sản phẩm phụ kiện

Các sản phẩm Blum này được phần mềm hỗ trợ:

Hệ thống ray hộp Hệ thống tay nâng Hệ thống bản lề
LEGRABOX pure / free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX*
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Công nghệ chuyển động Hệ thống ray trượt Các sản phẩm khác
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE*
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX*
SPACE STEP*
Không tính phí cho việc tích hợp dữ liệu sản phẩm
Dữ liệu Blum đã được tích hợp vào phần mềm phiên bản PaletteCAD 7 trở lên (dưới dạng tích hợp dữ liệu sản phẩm hoặc giao diện BXF)

* Các sản phẩm này không được tích hợp vào phần mềm, nhưng có thể được nhập thông qua giao diện BXF. Dữ liệu CAD cũng có thể được nhập từ Bộ cấu hình trong các trường hợp riêng lẻ. Xin lưu ý rằng không phải tất cả thông tin sản xuất đều có sẵn.