Giới thiệu về Blum

Tên & dữ liệu liên lạc của nhà cung cấp

Blum Vietnam
Số 3 Võ Văn Tần

Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIETNAM

Điện thoại +84 28 38 22 33 04
Email


Số đăng ký công ty và đăng ký tòa án

411043002042


Mã số VAT

0311 996 383 Ho Chi Minh Tax Office


Mục tiêu của công ty

Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lâp cõ sở bán buôn) và quyền phân phối bán l3 ( gắn với thành lập cõ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã HS 3926.30.00, 8207.50.00, 8302.10.00, 8302.42.20, 8501.31.30, 8536.50, 8536.90.12, 8544.42.91, 9017.30.00, 9403.90.90 theo quy ðịnh pháp luật Việt Nam.


Cơ quan giám sát

Phòng ðãng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Ðầu tý Thành phố Hồ Chí MinhAsia
Europe
Oceania

Chia sẻ trang