Giới thiệu về Blum

Tên & dữ liệu liên lạc của nhà cung cấp

CÔNG TY TNHH BLUM VIỆT NAM
Số 3 Võ Văn Tần Phường 6
Quận 3, Tp.
HO CHI MINH CITY
VIETNAM
Điện thoại: +84 28 38 22 33 04


Số đăng ký công ty và đăng ký tòa án

411043002042


Mã số VAT

0311 996 383 Ho Chi Minh Tax Office


Mục tiêu của công ty

Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không lâp cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ ( gắn với thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã HS 3926.30.00, 8207.50.00, 8302.10.00, 8302.42.20, 8501.31.30, 8536.50, 8536.90.12, 8544.42.91, 9017.30.00, 9403.90.90 theo quy định pháp luật Việt Nam.


Cơ quan giám sát

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Ðầu tư Thành phố Hồ Chí Minh