Blum_AMB0001_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3_#V1

AMBIA-LINE

Sắp xếp khoa học

Hệ thống phân chia bên trong ngăn kéo dành cho LEGRABOX gồm có các khung sang trọng giúp sắp xếp ngăn nắp vật dụng bên trong nội thất của cả căn nhà.

Blum_AMB0001_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3_#V1